Grįžti į pagrindinį puslapį

Testamentas bei paveldėjimas: naudinga informacija

Kone kiekviena šeima ankščiau ar vėliau susiduria su paveldėjimo ar testamento klausimais. Kartų kaita yra natūralus reiškinys, todėl šiuos klausimus aptarus iš anksto, galima ramiai mėgautis senatve. O neretai žmonės, dar būdami jauno amžiaus, jau nori sudaryti savo testamentą ar iš anksto šeimos rate aptarti paveldėjimo klausimą. Todėl šios dienos Vivus Finance tinklaraščio įraše ir kalbame būtent apie tai, ką naudinga žinoti apie paveldėjimą.

Palikimo atsiradimo laikas ir vieta

Kai asmuo miršta arba yra oficialiai pripažįstama jo mirtis, paveldėtojams yra skiriamas terminas, per kurį paveldimas turtas turi būti perimamas. Įstatymo numatomas terminas yra trys mėnesiai. Taip pat svarbu ir naudinga žinoti, kad paveldėjimo perėmimo procese yra svarbus ne tik terminas, bet ir vieta, kurioje atsirado palikimas. Ši vieta yra nustatoma pagal paveldėjimą palikusio asmens paskutinę oficialią deklaruotą gyvenamąją vietą. Notarą bus privalu rinktis būtent atsižvelgiant į tą vietą.

Palikimo atsiradimo laikas ir vieta

Jei jūs nenorite naudotis būtent toje apskrityje dirbančio notaro paslaugomis  (pavyzdžiui, gyvenate visai kitame Lietuvos gale ir reikalus tvarkyti jums būtų itin nepatogu), galite kreiptis su prašymu į notarų biurą, kad paveldėjimas būtų tvarkomas kito notaro, nurodant ir motyvuotą priežastį, kodėl atsirado šis pageidavimas.

Kam suteikiamas pirmumas paveldint turtą

Įstatymo numatytas tam tikras eiliškumas, pagal kurį gali būti paveldimas turtas:

  1. Mirusio asmens vaikai arba įvaikiai.
  2. Mirusio asmens tėvai arba įtėviai bei anūkai.
  3. Mirusio asmens seneliai arba proanūkiai.
  4. Mirusio asmens broliai arba seserys.
  5. Mirusio asmens sūnėnai arba dukterėčios..
  6. Mirusio asmens pusbroliai arba pusseserės.

Ir tik tada kai pirmumo teisę turinčio asmens nėra arba jis palikimo atsisakė, į jį pretenduoti gali žemiau einantys šeimos nariai.

Paveldimas ne tik turtas bet ir skolos

Labai svarbu paminėti, kad asmuo, perimantis paveldėjimą, perima ne tik visą turtą, bet ir skolas. Net jei paveldėjimo perėmimo metu apie skolas nėra jokios informacijos ir apie jas sužinoma tik vėliau – paveldėtojas pilnai prisiima visą atsakomybę už jas.  Todėl dar prieš perimant paveldėjimą, galite kreiptis į notarą, kad šis kreiptųsi į antstolį ir būtų sudaromas paveldėto turto apyrašas, pagal kurį už skolas paveldėtojai atsakytų tik paveldimu turtu. Kitu atveju, nesant tokiam apyrašui, jei turtas paveldimas su skolomis, paveldėtojas už skolas atsako savo visu turtu.

Paveldimas ne tik turtas bet ir skolos

Testamentas: galiojimas ir išimtys

Norintys išvengti galimų ginčų šeimoje, renkasi iš anksto surašyti testamentą, kuriame nurodoma kokiems asmenims ir kokia turto dalis bus paliekama po mirties. Svarbu paminėti, kad jei testamente yra įvardijami tik paveldėtojai, nenurodant tiksliai kokia turto dalis, kam yra paliekama – visas turtas yra dalinamas lygiomis dalimis.

Taip pat labai svarbu žinoti, kad testamento galiojimas turi ir išimčių. Jei testamente nurodomas tam tikras paveldėtojas, tačiau miręs asmuo paliko šeimos narius, kuriems yra būtinas išlaikymas (pavyzdžiui, nepilnamečius vaikus), pusė turto vis tiek atiteks jiems ir tik likusi pusė – testamente nurodytam asmeniui. Jei turtą pagal testamentą paveldi asmuo, su mirusiuoju nesiejamas jokiais giminystės ryšiais arba itin tolimas giminaitis – jis privalo susimokėti turto paveldėjimo mokestį, kuris siekia 10 procentų nuo paveldimo turto.

Taip pat jei testamentą sudaro asmuo, kuris yra oficialiai pripažintas neveiksniu, testamentas bus laikomas negaliojančiu.

Daugiau naujienų skaityti galite Vivus Finance.

Naujausi įrašai