Privatumo politika

Privatumo politika
Pranešimas sutuoktiniui dėl asmens duomenų tvarkymo
Slapukų naudojimo ir sekimo politika
Privatumo politikos archyvas

Kodėl Jūs renkate mano duomenis?

Duomenis mes naudojame tam, kad galėtume suteikti Jums savo paslaugas, tobulinti produktus ir paslaugas, siųsti komunikaciją, pasiūlymus ir informaciją apie akcijas, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus, vadovautis taikomais įstatymais ir reglamentais. Plačiau 1. dalyje.

Kaip Jūs renkate mano duomenis?

Kai šiuos duomenis pateikiate mums tiesiogiai, naudojatės mūsų produktais ar interneto svetaine, per slapukus ar panašias technologijas, taip pat duomenis galime rinkti iš trečiųjų šalių. Plačiau 2. dalyje.

Kokią informaciją apie mane Jūs renkate?

Mes galime rinkti tokią informaciją kaip Jūsų vardas, asmens kodas, gimimo data, adresas, el. pašto adresas, telefonas, duomenys apie darbovietę, finansinė ir mokėjimo informacija, įskaitant duomenis apie Jūsų įsiskolinimus. Plačiau 3. dalyje.

Ar Jūs dalijatės mano duomenimis?

Jūsų duomenimis mes galime pasidalyti tam, kad galėtume suteikti Jums paslaugas, sukurti naujas paslaugas, atlikti kreditingumo ir rizikos vertinimą, skolų išieškojimo tikslais, kai norime parduoti visą ar dalį įmonės, taip pat tam, kad galėtume vadovautis taikomais įstatymais ir reglamentais. Plačiau 4. dalyje.

Kokias teises aš turiu ir galiu išreikšti dėl savo duomenų naudojimo?

Jūs turite teisę: (i) prašyti susipažinti, ištaisyti arba ištrinti Jūsų asmens duomenis, kurių nėra tikslo toliau tvarkyti, (ii) apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba prieštarauti tokiam tvarkymui; bei (iii) paprašyti, kad Jūsų asmens duomenis skaitmeniniu formatu perduotume Jums arba Jūsų nurodytam trečiajam asmeniui. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų. Plačiau 5. dalyje.

Ar sprendimus apie mane priimate automatizuotomis priemonėmis?

Kai kuriuose procesuose mes naudojame automatizuotą sprendimų priėmimą, nes tai:

 • užtikrina didesnį nuoseklumą ir teisingumą (pvz.: tai padeda sumažinti žmogaus klaidų ar diskriminacijos tikimybę);
 • sumažina riziką, kad klientas nevykdys savo įsipareigojimų;
 • sprendimai automatinėmis priemonėmis priimami daug greičiau, kas patį procesą daro efektyvesniu. Plačiau 6. dalyje.

Ar Jūs įrašote pokalbius ir kodėl?

Mes įrašome visus įeinančius ir išeinančius skambučius, kad užtikrintume įrodymų surinkimą, tinkamą klientų aptarnavimą ir skolų išieškojimą. Plačiau 7. dalyje.


Mūsų taikoma Privatumo politika

Grupė „4Finance“ gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti Jūsų teisę į teisėtą Jūsų asmens duomenų apdorojimą ir apsaugą. Jūsų asmens duomenų apsauga yra vienas iš svarbiausių mūsų prioritetų.

UAB Credit Service, juridinio asmens kodas 302431575, buveinė Jonavos g. 254A, LT-44132 Kaunas yra duomenų valdytojas ir yra atsakinga už Jūsų asmeninės informacijos rinkimą, naudojimą, atskleidimą, saugojimą bei apsaugą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, vidaus politiką ir taisykles, bei taikomus nacionalinius teisės aktus. Mūsų taikomoje Privatumo politikoje pateikiama išsami informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kad galėtumėte suprasti, kas nutinka kai lankotės mūsų interneto svetainėje, dalyvaujate įvarioje veikloje, naudojate mūsų programas, kreipiatės dėl paskolos, kai esate mūsų klientas ir pasibaigus sutarčiai. Tačiau norint užtikrinti, kad ši Privatumo politika būtų suprantama, ji neapima visų detalių ir niuansų.

Mes taip pat, kai reikalinga, svarbią informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą nurodome mūsų svetainėse ir programose, pateikdami trumpus aprašymus arba atskirą informaciją apie kai kurias funkcijas (pvz., apie rinkodaros nuostatas), todėl įsitikinkite, kad susipažinote ne tik su šia Privatumo politika, bet ir su visa kita pateikiama informacija. Jei turite daugiau klausimų ar abejonių, galite susisiekti su mumis žemiau nurodytais kontaktais.

Mes galime keisti šią Privatumo politiką, todėl raginame periodiškai apsilankyti šiame skyriuje ir patikrinti, ar nebuvo paskelbta nauja versija. Paskutinį kartą ši Privatumo politika buvo keista 2020 m. rugpjūčio 21 d.. Daugiau informacijos pateikta mūsų archyve.

1. KODĖL JŪS RENKATE IR TVARKOTE MANO DUOMENIS?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis pirmiausia tam, kad galėtume suteikti Jums savo paslaugas, įvertinti Jūsų paraišką dėl paskolos suteikimo (įskaitant profilio sukūrimą, Jūsų tapatybės nustatymą, kreditingumo ir rizikos įvertinimą) prieš sudarant vartojimo kredito sutartį.

Po to, kai Jūsų paraiška yra patvirtinama, mes tvarkome Jūsų duomenis tam, kad įvykdytume įsipareigojimus atlikti tinkamus pinigų išmokėjimus.

Mes taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis:


Jei būtina vykdyti prievoles, kurias mums nustato įstatymai ir kiti teisės aktai, pavyzdžiui:


Prievolė teikti informaciją apie Jūsų įsipareigojimus ar kitą informaciją Lietuvos bankui, arba kai to pareikalauja Vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ar kitos valstybinės institucijos;


Reikalavimai atlikti kreditingumo vertinimą ir saugoti surinktą informaciją;


Atliekant, tvarkant, atnaujinant ir saugant KYC („Pažink savo klientą“) informaciją, tapatybės nustatymo ir rizikos patikrinimo metu surinktus duomenis, stebint operacijas ir teikiant pranešimus pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus;


Užtikrinti tinkamą komunikaciją ir veiklą, susijusią su pranešimu apie pradelstus mokėjimus ir jų išieškojimu;


Tvarkyti tinkamą apskaitą ir duomenis apie atliktus mokėjimus išduodant paskolas ir priimant įmokas;


Kiti įsipareigojimai, būtini nustatyti, tirti ir užkirsti kelią sukčiavimui, pinigų plovimui, teroristų finansavimui ar kitai nusikalstamai veikai;


Jei būtina užtikrinti mūsų verslo teisėtus interesus (tam tikrais atvejais ir trečiųjų šalių teisėtus interesus), su sąlyga, kad kiekvienu atveju tokie interesai neužgožia Jūsų interesų ir teisių, pavyzdžiui:


Jūsų vartojimo kredito ir įmokų administravimas, taip pat Jūsų asmens duomenų saugojimas mūsų vidaus sistemose;


Mūsų teisių gynimas, pavyzdžiui, skolų susigrąžinimas, inicijuojant priminimus ir išieškojimo veiksmus bei informacijos saugojimas, kuri gali būti panaudota kaip įrodymas ginčų ir patikrinimų atvejais;


Kai norime su Jumis susisiekti ir informuoti apie pasikeitimus mūsų siūlomose paslaugose ar produktuose;


Kai tobuliname savo produktus ir paslaugas, nustatydami jų trūkumus, klientų poreikius ir plėtodami pritaikymą;


Užtikrinti komunikaciją įvairiais kanalais, taip pat vertinant, kontroliuojant ir gerinant kokybę bei bendravimą su klientais;


Išbandant, analizuojant, atnaujinant ir įgyvendinant naujas technologijas, susijusias su identifikavimu, rizikos ir kreditingumo vertinimu, sukčiavimo, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija;


Nusikalstamos veikos nustatymas ir prevencija;


Užtikrinti tinkamą kreditingumo vertinimą, statistikos ir rinkos tyrimų tikslais, siekiant išsiaiškinti mūsų paslaugų rinkos dinamiką, užtikrinti įrodymais pagrįstą produktų ir rizikos vertinimo tobulinimą bei plėtrą;


Vykdyti ir tobulinti tikslinę bei tiesioginę rinkodarą;


Komunikacijos ir rinkodaros, kurią teikiame Jums ir kitoms auditorijoms efektyvumo tyrimas, analizė ir supratimas;


Paskolų portfelio ar įmonės pardavimas bei verslo pokyčiai;


Mūsų tinklalapių administravimas, tobulinimas bei jų saugumo užtikrinimas.


Vartotojo patirties analizė ir tobulinimas, siekiant kuo efektyviau pateikti turinį Jūsų įrenginyje.


Tiesioginės rinkodaros tikslais su Jūsų sutikimu jei būtina. Jūs galite atšaukti savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros bet kuriuo metu.


Kai kuriais atvejais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, susijusius su atitinkamomis nusikalstamomis veikomis ir/ar baudžiamaisiais nuosprendžiais, kai tai leidžiama pagal ES ar šalies įstatymus.

Duomenų pateikimas yra būtina sąlyga norint sudaryti vartojimo kredito sutartį ir siekiant įgyvendinti įstatymuose numatytus reikalavimus, kai duomenys renkami kreditingumo įvertinimui ir kliento pažinimui. Jeigu Jūs nepateiksite mums savo asmens duomenų, mes negalėsime su Jumis sudaryti kedito sutarties ar teikti Jums savo kitų paslaugų, nes negalėsime nustatyti Jūsų tapatybės ir įvertinti kreditingumo.

2. KAIP JŪS RENKATE MANO DUOMENIS?

Informaciją mes renkame šiais būdais:

 1. kai teikiate mums informaciją, pavyzdžiui, akis į akį, pildant mūsų paraiškas (įskaitant per mūsų partnerius ir agentus), mūsų svetainėse, per socialinę žiniasklaidą, paštu, el. paštu, telefonu, kitomis žiniasklaidos priemonėmis;
 2. automatiškai, kai naudojatės mūsų svetaine ar produktais; ir
 3. kai šią informaciją mums teikia trečiosios šalys, pavyzdžiui, kredito duomenų ar vieši registrai: -iš Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų (informacinės sistemos administruojamos šių įstaigų); -iš Kliento darbdavio (-ių); -Gyventojų registro; -iš Lietuvos Banko administruojamų informacinių sistemų: Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo informacinės sistemos, Paskolų rizikos duomenų bazės; -iš UAB “Creditinfo Lietuva” (kodas 111689163, adresas A. Goštauto g. 40A, Vilnius, Lietuva) bei iš kredito ar finansų įstaigų (ar jų padalinių), dalyvaujančių UAB “Creditinfo Lietuva” administruojamoje kreditų biuro informacinėje sistemoje “Infobankas”; -iš UAB „Scorify“ (į.k. 302423183); -iš UAB „Fintegry“ (į.k. 302305605) veikiančio per Scorify;
 4. iš skirtingų išorinių duomenų bazių, kitų mūsų grupės įmonių ar partnerių.
 5. dalis informacijos renkama per „slapukus“, žiniatinklio indikatorius ar panašias technologijas, tačiau ne visais atvejais iš surinktos informacijos galima identifikuoti asmenį. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. Slapukų naudojimo ir sekimo politiką.

3. KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE MANE JŪS RENKATE?

Skirtingiems tikslams mes renkame ir naudojame skirtingus asmens duomenis. Dažniausiai pasitaikantys pavyzdžiai aprašyti šiame skyriuje. Atminkite, kad ne visa paminėta informacija yra renkama, o pateiktas sąrašas nėra baigtinis.

Informacija, kurią Jūs mums pateikiate Mes renkame informaciją, kurią Jūs mums pateikiate:

 • kai užsiregistruojate mūsų svetainėje, naudojatės mūsų svetaine ar mobiliosiomis programomis, užpildote formas arba kreipiatės dėl su paskolomis susijusių produktų ar kitų produktų ar paslaugų mūsų svetainėje, kreipiatės į mūsų personalą ir mūsų partnerius, ir visais kitais būdais;
 • kai pranešate apie problemą ar susisiekiate su mumis dėl produktų ar paslaugų;
 • kai dalyvaujate diskusijų forumuose, komentuojate mūsų interneto dienoraštyje ar naudojatės kitomis socialinės žiniasklaidos funkcijomis mūsų svetainėje, dalyvaujate akcijose ar apklausose, kitokio pobūdžio veikloje, kuri vykdoma mūsų svetainėje ar socialinėje žiniasklaidoje;
 • kai dalyvaujate konkursuose, reklaminėse akcijose ar apklausose kitais būdais, įskaitant mūsų partnerių ir socialinės žiniasklaidos vykdomas veiklas;
 • kai bendraujate su mumis kitais būdais ir dėl kitų priežasčių.

Jūsų pateikiama informacija apima:

 • Tapatybės ir asmens duomenys: Jūsų vardas (pavardė, vardas), asmens kodą, gimimo data, lytis, šeiminė padėtis, nepilnamečių vaikų skaičius, Jūsų nuotrauką ar atvaizdas, Jūsų asmens tapatybės dokumento nuotrauka,
 • Kontaktinė informacija: adresas, el. paštas, telefono numeris, pokalbių įrašai (įeinantys ir išeinantys skambučiai).
 • Informacija apie užimtumą: užimtumo statusas, darbdavio pavadinimas.
 • Finansinė informacija: kredito reitingas, mėnesio pajamos ir išlaidos, įsipareigojimai, banko sąskaitos numeris, banko sąskaitose vykdomas operacijas.
 • Bet kokia kita informacija, kurią Jūs nusprendėte mums pateikti.

Informacija, kurią mes renkame apie Jus automatiškai Kiekvieną kartą Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje arba naudojantis mobiliosiomis programėlėmis, mes galime automatiškai rinkti šią informaciją:

 • techninę informaciją, įskaitant informaciją apie Jūsų įrenginį, informaciją susijusią su tinklu ir operacine sistema, naudojama prisijungti prie interneto, informaciją užtikrinančią, kad galėtumėte prisijungti prie savo profilio, naršyklės tipą ir versiją, laiko zonos nustatymus, naršyklės papildinių tipus ir versijas, operacinę sistemą ir platformą, ekrano rezoliuciją, buvimo vietą, šrifto kodavimą.
 • informacija apie Jūsų apsilankymą, įskaitant visą universalųjį adresą (angl. Uniform Resource Locator (URL)) prieigai prie svetainės, naršymui joje ir išėjimui iš svetainės (įskaitant datą ir laiką), Jūsų peržiūrėtus ar ieškotus produktus, nuorodų ar išėjimo puslapius, mūsų svetainėje peržiūrėtas duomenų rinkmenas (pvz., HTML puslapius, paveikslėlius ir t. t.), puslapio atsako laiką, atsisiuntimo klaidas, apsilankymų konkrečiuose puslapiuose trukmę, puslapio sąveikos informaciją (pavyzdžiui, slinkimą, paspaudimus ir pelės užvedimus), išėjimo iš puslapio būdus, datos (laiko) žymą, ir (arba) naršymo duomenis, ir telefono numerį, naudojamą paskambinti mūsų klientų aptarnavimo personalui. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. skyrių Slapukų naudojimo ir sekimo politiką

Informacija, kurią mes gauname iš trečiųjų šalių Mes pateikiame užklausą dėl informacijos apie Jus trečiosioms šalims, pavyzdžiui, kitoms mūsų įmonėms, partneriams ar kredito įstaigoms. Tokią veiklą vykdome remdamiesi esamu duomenų apsaugos reguliavimu ir, jei reikės, mes kreipsimės dėl Jūsų išankstinio sutikimo. Informaciją apie Jus galime gauti šiais būdais:

 • gavę paraišką, kurią Jūs pateikiate dėl paskolos ar panašaus produkto, mes:


ieškome informacijos apie Jus, Jūsų kreditingumą, Jūsų finansinę būklę, ankstesnes ir esamas skolas bei įsipareigojimus, darbinę padėtį atitinkamuose registruose (įskaitant registrus, kuriuose kaupiama informacija apie pajamas, kredito istoriją, skolas tretiesiems asmenims, adresus, negaliojančius tapatybės dokumentus, sukčiavimo, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo atvejus bei politikoje dalyvaujančius asmenis), agentūrose, finansinėse institucijose, mūsų grupės įmonėse ir per kitus trečiuosius asmenis bei viešai prieinamuose šaltiniuose;


gauname informaciją, kurią Jūs pateikėte kredito agentams ir mūsų verslo partneriams, kuomet kreipėtės į juos dėl paslaugų;


gauname informaciją iš bankų, finansinių ir mokėjimo institucijų dėl Jūsų mokėjimų mums;

 • iš „4finance“ grupės įmonių ir verslo partnerių, su kuriais mes bendradarbiaujame dėl konkursų, reklaminių akcijų ar apklausų, kuriose Jūs dalyvaujate;
 • iš verslo partnerių, teikiančių technines, tapatybės nustatymo, mokėjimo ir pristatymo paslaugas, reklamos tinklų, analitikos tiekėjų, paieškos informacijos tiekėjų, kai jie teikia paslaugas mums;
 • visais kitais atvejais, kai sutinkate atskleisti mums savo duomenis.

Kaip ilgai Jūs saugote mano duomenis? Jūsų asmens duomenis mes saugome tam tikrą laiko tarpą nuo tada, kai nebesate mūsų klientas, siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, jei iškiltų ginčas su klientu arba to būtų reikalaujama pagal įstatymus.

 • Tuo atveju, kai Jums suteikiama paskola, Jūsų asmens duomenys, yra saugomi 10 metų, skaičiuojant nuo paskolos grąžinimo datos.
 • Jūsų asmens duomenys dėl tiesioginės rinkodaros yra tvarkomi 5 metus, skaičiuojant nuo sutikimo davimo datos.
 • Jūsų asmens duomenys, kurie išvardinti „Slapukų politikoje“, tvarkomi 5 metus, skaičiuojant nuo pirmo apsilankymo mūsų internetinėje svetainėje datos.
 • Tuo atveju, kai Jūs į mus kreipiatės dėl paskolos, tačiau paskolos sutartis nebuvo sudaryta, Jūsų asmens duomenis mes saugome 3 metus, skaičiuojant nuo paskutinio kreipimosi į mus datos.

Jūsų asmens duomenis mes saugome ne ilgiau, nei to pagrįstai reikia, atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių renkami duomenys, dažniausiai siekdami įgyvendinti savo sutartinius įsipareigojimus Jūsų atžvilgiu, atsižvelgdami į teisėtus interesus arba kaip to reikalaujama pagal įstatymuose numatytus informacijos saugojimo laikotarpius.

4. AR JŪS DALIJATĖS MANO DUOMENIMIS?

Jūsų asmens duomenimis mes dalijamės tik tiek, kiek to reikia mūsų tikslams pasiekti ir įvykdyti sutartinius ar įstatyminius įsipareigojimus. Jūsų informacija mes dalijamės su savo darbuotojais tik tiek, kiek to reikia jų funkcijoms atlikti. Mes taip pat dalijamės Jūsų informacija su kitomis „4finance“ grupės bendrovėmis ir pasirinktomis trečiosiomis šalimis: Mūsų partneriai

 • kurios padeda mums administruoti ir valdyti verslą, pavyzdžiui, analizuojant duomenis ir kuriant strategijas;
 • kurios teikia paslaugas mūsų vardu, siekiant Jus identifikuoti ir autentifikuoti;
 • kurios padeda mums vykdyti mūsų veiklą (pavyzdžiui: interneto svetainių priežiūra ir kūrimas), rizikos vertinimo ir sukčiavimo atvejų nustatymo, skolų išieškojimo ir klientų aptarnavimo, apsaugos nuo pinigų plovimo ir kovos su terorizmo finansavimo tikslais;
 • kurios teikia mūsų paslaugų naudojimo analizę;
 • kurios padeda mums vykdyti rinkodarą, pavyzdžiui, pritaikant komunikaciją tam tikriems segmentams ir pateikiant rinkodaros komunikaciją skirtingais kanalais;
 • kurios padeda mums tobulinti ir gerinti produktus bei paslaugas ir dalyvauja siūlant mūsų paslaugas rinkai.

Bet kuriuo metu, kai to reikalaujama pagal įstatymus, mes galime atskleisti informaciją apie Jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis ir Jūsų apsilankymą svetainėse, vadovaudamiesi įstatymais ir teisiniais procesais arba kai nuoširdžiai tikime, kad tokios informacijos atskleidimo reikia mūsų teisėms apsaugoti, Jūsų arba kitų asmenų saugumui užtikrinti, apsaugoti nuo sukčiavimo ir sukčiavimo atvejams tirti arba atsakyti į valstybės prašymus, tokius kaip:

 • sukčiavimo atvejams identifikuoti, jiems tirti ir užkirsti jiems kelią bei padėti apsaugoti nuo sukčiavimo atvejų, siekiant sumažinti kredito riziką;
 • pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo veikloms identifikuoti, jas tirti ir užkirsti joms kelią.

Jūsų asmens duomenimis mes galime dalytis su panašių paslaugų teikėjais, pavyzdžiui, vartojimo paskolų bendrovėmis ir kredito įstaigomis bei agentūromis, atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis trečiosiomis šalimis, siekdami užtikrinti įvairiapusį Jūsų mokumo vertinimą.

Tvarkydami mokėjimus ir išieškodami skolas, kuriuos Jūs skolingi pagal paskolos sutartį, mes galime dalytis Jūsų asmens duomenimis su trečiųjų šalių mokėjimų apdorojimo paslaugų teikėjais.

Jūsų asmens duomenimis, gavus Jūsų sutikimą, perduosime kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, Flavell įmonės kodas Nr. 12892653 adresas Viru väljak 2, Talinas, Estija, tarpininkavimo pateikiant vartojimo kredito pasiūlymą tikslu;

Įsipareigojimų nevykdymo ir netinkamo įsipareigojimų vykdymo atvejais informaciją perduosime UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, tel.: (8 5) 2394131), UAB „Scorify“ (įmonės kodas: 302423183, adresas: Olimpiečių g. 1A-24, Vilnius, Lietuva, tel.: +370 676 48676), bei Lietuvos bankui, kaip Paskolų rizikos duomenų bazės valdytojui, vadovaujantis nuostatomis dėl paskelbimo apie mokėjimo įsipareigojimų nevykdymą/skolas, taip pat skolų išieškojimo bei teisinių paslaugų teikėjams;

Mes galime pasidalyti Jūsų asmens duomenimis su analizės ir paieškos sistemų tiekėjais, kurie padeda mums tobulinti ir optimizuoti interneto svetaines ir programas. Iš dalies tokia informacija gali būti renkama ir ja dalijamasi naudojant slapukus. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. skyrių Slapukų naudojimo ir sekimo politiką

Parduodant dalį ar visą mūsų verslą, perleidžiant trečiosioms šalims Jūsų įsiskolinimus gali tekti pasidalyti Jūsų informacija su pirkėju ir kitomis sandorio šalimis.

Čia išvardinti atvejai nėra baigtiniai ir jei tai yra būtina ir proporcinga Jūsų teisėms bei interesams, mes galime dalintis Jūsų asmens duomenimis kitais tikslais, išvardytais skyriuje „KODĖL JŪS RENKATE DUOMENIS APIE MANE?“

Perduodami duomenis, mes įsipareigojame užtikrinti, kad duomenų gavėjas vadovaujasi tokiomis pat asmens duomenų saugojimo ir apdorojimo priemonėmis, kaip ir mes.

Jūsų asmens duomenys apdorojami, saugomi ir perduodami trečiosioms šalims tokiu būdu ir apimtimi, kokios numatytos Privatumo politikoje, įstatyminiame reguliavime, tarp Jūsų ir mūsų sudarytoje (-ose) sutartyje (-yse) ir pagal Jūsų mums reguliariai pateikiamus sutikimus.

Ar mano duomenys bus perduoti už Europos ekonominės erdvės ribų? Duomenys, kuriuos mes renkame apie Jus, gali būti apdorojami (bei saugomi) už Jūsų šalies ir Europos ekonominės erdvės ribų, pavyzdžiui, JAV. Informacija, kurią mes perduodame, gali būti bendrinama su mūsų paslaugų teikėjais. Ji gali būti naudojama mokėjimams apdoroti, duomenims analizuoti (įskaitant sukčiavimo, rizikos ir kreditingumo patikrinimus, taip pat užtikrinant reikalingus patikrinimus dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos), duomenims apie mūsų svetainių ir paslaugų naudojimą surinkti, saugumui užtikrinti ir reklamos tikslais (įskaitant vartotojų elgesiu grindžiamą reklamą) arba pagalbai teikti dėl Jūsų poreikių, susijusių su paslaugomis ir produktais.

Mes imamės visų reikiamų veiksmų Jūsų asmens duomenų apsaugai užtikrinti laikydamiesi atitinkamų saugumo priemonių ir vadovaudamiesi taikomais teisės aktais. Visi mūsų duomenų perdavimai yra paremti duomenų perdavimo sutartimis su atitinkamomis nuostatomis, patvirtintomis Europos Komisijos.


5. KOKIOS MANO TEISĖS DĖL SAVO DUOMENŲ?

Jūs turite šias teises dėl duomenų, kuriuos mes tvarkome savo sistemose:

 • Teisę susipažinti su savo asmens duomenis ir gauti jų kopiją.
 • Teisę gauti savo asmens duomenis struktūrizuotu, dažniausiai naudojamu ir kompiuterio nuskaitomu formatu (teisė į duomenų perkėlimą).
 • Teisę į asmens duomenų ištrynimą (teisė būti pamirštam).
 • Teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, arba tam tikrais atvejais apriboti tokių duomenų tvarkymą.
 • Absoliučią teisę prieštarauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Jeigu asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu savo sutikimą atšaukti. Jūsų atšaukimas neturės įtakos teisėtam Jūsų asmens duomenų tvarkymui, kuris buvo vykdomas iki sutikimo atšaukimo. Jūs galite atšaukti savo sutikimą savo profilyje, arba susisiekti su mumis el. paštu duomenu.apsauga@vivus.lt. o taip pat, kiekvieno pasiūlymo, siunčiamo elektroniniu laišku, apačioje mes pateiksime nuorodą, kurios pagalba galėsite nemokamai ir lengvai atšaukti savo sutikimą gauti mūsų naujienas.
 • Jūs turite teisę prašyti ištaisyti duomenis. Tai iš dalies galite padaryti ir prisijungęs prie savo profilio.
 • Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai.

Žemiau mes Jums pateikiame kelias formas, kurios padės įgyvendinti aukščiau minimas Jūsų teises:

Prašymas perkelti asmens duomenis

Prašymas susipažinti su savo asmens duomenimis

Prašymas ištrinti asmens duomenis

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis prašyti ištaisyti duomenis, prieštarauti tvarkymui, apriboti duomenų tvarkymą, prašome užpildyti ir mums pateikti prašymo formą. Prie prašymo privalote pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba savo asmens tapatybę patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai Jus identifikuoti. Prašymai pateikiami el. p. duomenu.apsauga@vivus.lt arba paštu: Jonavos g. 254A, LT 44132 Kaunas. Jūsų pateiktus prašymus Bendrovė išnagrinėja ne vėliau kaip 1 mėn. nuo prašymo gavimo dienos.

Priklausomai nuo specialių aplinkybių, gali būti tam tikrų sąlygų ar ribojimų dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Mes galime būti įpareigoti įstatymo ar kitų aplinkybių, kurių pagrindu negalėsime Jūsų asmens duomenų ištrinti nedelsiant.


6. AR NAUDOJATE PROFILIAVIMĄ IR APIE MANE PRIIMATE SPRENDIMUS AUTOMATIZUOTOMIS PRIEMONĖMIS?

Jeigu sprendimui priimti yra pasitelkiamos vien tik automatizuotos priemonės, vadinasi tokiame sprendimų priėmimo procese nedalyvauja žmogus. Mes priimame sprendimus automatizuotomis priemonėmis, nes tai:

 • Užtikrina didesnį nuoseklumą ir teisingumą (pvz.: tai padeda sumažinti žmogaus klaidų ar diskriminacijos tikimybę);
 • Sumažina riziką, kad klientas nevykdys savo įsipareigojimų;
 • Leidžia sprendimus priimti daug greičiau, kas patį procesą daro efektyvesniu.

Mes naudojame profiliavimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą remdamiesi Jūsų paraišką sudaryti paskolos sutartį, kad galėtume Jus tinkamai identifikuoti, įvertinti Jūsų kreditingumą, nustatyti ir užkirsti kelią sukčiavimui bei laikydamiesi Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų. Paraiškos priėmimas arba atmetimas paprastai vyksta automatiškai ir yra pagrįstas įvairiais kriterijais, į kuriuos mes atsižvelgiame priimdami sprendimus. Norėdami užtikrinti teisingumą ir efektyvumą, mes reguliariai tikriname ir tobuliname savo taisykles ir algoritmus.

Mes naudojame profiliavimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą, kurie neturi Jums jokios reikšmingos įtakos, šiais atvejais:

 • Kai vykdome savo verslo ar paskolų portfelio pardavimą, norėdami įtraukti arba neįtraukti tam tikrų paskolų sutarčių, remdamiesi mokėjimų istorija ir su ja susijusia kredito rizika.
 • Kai plėtojame komunikaciją ir kampanijas, pritaikytas skirtingiems klientų segmentams (atsižvelgiant į jų ankstesnį bendravimą su mumis, charakteristikas ir paskolų istoriją), siekdami užtikrinti tinkamą komunikacijos turinį klientų aptarnavimo ir rinkodaros veikloje.
 • Kai plėtojame, tobuliname ir vykdome komunikacijos ir skolų išieškojimo veiklą tiems klientams, kurie neįvykdo savo įsipareigojimų, norėdami užtikrinti tinkamas ir veiksmingas priemones.

Automatizuotomis priemonėmis ir profiliavimu priimamiems sprendimams gali būti naudojami įvairūs duomenys, pavyzdžiui:

 • duomenys, kuriuos tiesiogiai pateikiate Jūs (pvz.: atsakymai į klausimyną ar anketą);
 • duomenys, kurie yra surenkami apie Jus (pvz.: prisijungimo laikotarpis);
 • išvestiniai duomenys, tokie kaip jau sukurtas kliento profilis (pvz.: kredito reitingas).

Atminkite, kad jeigu sprendimas priimamas automatizuoti būdu, įskaitant profiliavimą, Jūs turite šias teises:

 • teisę gauti paaiškinimus dėl priimto sprendimo pagrindo;
 • teisę į žmogaus įsikišimą, kad būtų galima iš naujo įvertinti sprendimą;
 • teisę pareikšti savo nuomonę.

Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, turite susisisiekti su mumis 9 skyriuje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Sprendimai, kurie nėra priimami pasitelkiant vien automatizuotas priemones, dažniausiai priimami su žmogaus įsikišimu. Pavyzdžiui, prieš patvirtindami paskolą, mes svarstome paraišką pateikusio asmens kredito reitingą.

Be to, vadovaudamiesi sutartimi, jūsų sutikimu ar atitinkamais įstatymais, mes automatiškai (netaikydami profiliavimo) perduodame informaciją apie Jūsų įsipareigojimų vykdymą ar pradelstus mokėjimus kreditų biurams ir valstybiniams registrams.


7. AR JŪS ĮRAŠOTE POKALBIUS IR KODĖL?

Mes užtikriname, kad visi mūsų įeinantys ir išeinantys skambučiai būtų įrašomi šias tikslais:

 • užkirsti kelią sukčiavimui ir kitai nusikalstamai veikai bei užtikrinti, kad būtų surinkti įrodymai atliekant tyrimus;
 • vykdyti ir dokumentuoti „Pažink savo klientą“ procedūras pagal galiojančius įstatymus, susijusius su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija;
 • rinkti ir saugoti Jūsų sutikimus ir pageidavimus, kurie pateikiami telefonu, siekiant užtikrinti, kad su Jumis bendrautume taip kaip to pageidaujate ir turėtume teisėto duomenų tvarkymo įrodymus;
 • užtikrinti, kad pateikėme Jums visą informaciją apie mūsų produktus, kaip to reikalauja geroji verslo praktika ir vartotojų apsaugos įstatymai;
 • kad galėtume priimti, peržiūrėti ir išspręsti kilusius klausimus, prašymus, skundus ir ginčus;
 • užtikrinti kokybės kontrolę ir mūsų klientų aptarnavimo bei skolų išieškojimo funkcijų gerinimą, siekiant aukščiausio klientų aptarnavimo lygio ir etiško bei visiškai atitinkančio reikalavimus skolų išišekojimo;

Pokalbių įrašai yra saugiai saugomi ribotą laiką mūsų sistemose ir darbuotojai prie jų prieina tik tuo atveju, kai to reikia dėl aukščiau išvardintų tikslų.


8. KOKIE PAKEITIMAI BUVO NESENIAI ATLIKTI ŠIOJE POLITIKOJE?

Šią Privatumo politiką mes galime keisti bet kuriuo metu ir nurodysime Jums datą, kada Privatumo politika buvo atnaujinta. Rimtų pakeitimų atveju mes akcentuosime tokius pakeitimus ir, jei įmanoma, stengsimės tiesiogiai Jus apie tai informuoti. Taip pat archyve išsaugosime ankstesnes šios Privatumo politikos versijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti.

Mes atlikome šiuos naujausius Privatumo politikos pakeitimus:

 • atnaujinome informaciją dėl Jūsų asmens duomenų rinkimo;
 • išplėtėme informaciją apie tai, kokius duomenis renkame ir kokiais dalijamės;
 • papildėme informaciją apie profiliavimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą;
 • pridėjome informaciją apie pokalbių įrašymą;
 • kiti pakeitimai ir papildymai, siekiant pagerinti šią politiką.

Paspauskite šią nuorodą, kad peržiūrėtumėte ankstesnes Privatumo politikos versijas.


9. KAIP GALIU SU JUMIS SUSISIEKTI?

Maloniai prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną su užklausomis, prašymais ar pastabomis dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Su juo galite lengvai susisiekti el. paštu duomenu.apsauga@vivus.lt.

Taip pat galite susisiekti paprastu paštu:

UAB „Credit Service“
Duomenų apsaugos pareigūnui
Jonavos g. 254A, LT 44132 Kaunas

AS „4finance“, įmonės kodas 40003991692, adresas – Lielirbes iela 17A 8, Ryga, LV 1046, Latvija (toliau – AS „4finance“ ir (arba) „mes“), yra asmens duomenų, gautų naudojant šią interneto svetainę ir mūsų produktus bei paslaugas, apdorojimo kontrolierius.

Apsilankykite svetainėje www.4finance.com, jei norite gauti daugiau informacijos apie grupę „4finance“ ir jai priklausančias įmones.


10. AR MAN REIKĖTŲ DAR KĄ NORS ŽINOTI?

Mūsų svetainėse ir produktuose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Šios trečiųjų šalių interneto svetainės taiko savo privatumo politikas. Jei lankysitės šiose interneto svetainėse, Jums bus taikomos jų atitinkamos politikos.