Grįžti į pagrindinį puslapį

SMScredit.lt projektai - džiaugiamės sėkmės istorijomis

Vedami geranoriškų paskatų SMScredit.lt rūpinasi, jog ne tik pavieniai asmenys, bet ir organizacijos nepritrūktų reikiamų lėšų projektams įgyvendinti! Įsteigę projektą geridarbai.lt, skatiname organizacijas registruoti savo iniciatyvas ir balsavimu gauti finansavimą iki 3000 eurų. Mums svarbu, kad įvairūs projektai ir iniciatyvos būtų įgyvendintos net jei joms trūksta šiek tiek lėšų, todėl kiekvieną mėnesį išrenkame kelis laimėtojus ir taip prisidedame prie projektų įgyvendinimo. Mūsų tikslas – geri darbai, kurie ugdytų ir džiugintų ne pelno siekiančių organizacijų narius ir mūsų visuomenę.

Apsilankę internetinėje svetainėje – geridarbai.lt – galėsite ne tik registruoti projektą paramai gauti, bet ir stebėti, kokie projektai gavo finansavimą švietėjiškiems projektams įgyvendinti. Rasite daugiau informacijos apie ruošiamus įgyvendinti projektus ir galėsite stebėti progresą, o taip pat apžvelgti įgyvendintus projektus bei kartu pasidžiaugti įgyvendintomis iniciatyvomis bei projektais!

Pastaraisiais mėnesiais galėjome džiaugtis prisidėję prie Telšių „Vilties“ mokyklos projekto, kuris skatino ir siekė lavinti mokinių koordinaciją, pusiausvyrą ir pažinimo galimybes. Konkurse laimėta parama leis įrengti kokybiškesnę žaidimų aikštelę, taip suteikiant visas galimybes mokiniams praleisti daugiau laiko gryname ore, sportuoti ir būti aktyvesniais. Šioje mokykloje mokosi vaikai su specialiais poreikiais, taigi šios aikštelės įrengimas – didelis žingsnis į priekį siekiant gerinti jų aplinką.

„Saugus aš – saugi visuomenė“ – dar vienas projektas, gavęs geridarbai.lt paramą. Šio projekto tikslas – sukurti interneto svetainę, kurioje kiekvienas apsilankęs galėtų rasti informaciją apie savanorius ugniagesius, prisijungimą prie savanorių ugniagesių formuočių, jų steigimą ir tapimą nariu, o taip pat svarbią informaciją apie galimas ir numatomas grėsmes ir jų išvengimo būdus. Taigi skirtų piniginių lėšų dėka bus sukurta itin naudinga, švietėjiška interneto svetainė, kuria siekiama didinti visuomenės sąmoningumą galimų grėsmių bei pavojų srityje.

SMScredit.lt orientuojasi ne tik į palankių skolinimosi sąlygų suteikimą, bet ir prisideda prie iniciatyvų, kurių įgyvendinimas džiugins įvairias bendruomenes ir jų narius. Švietėjiškų iniciatyvų įgyvendinimas suteikia mums galimybę lavinti ir šviesti valstybę rodant puikų, sektiną pavyzdį kitoms įmonėms. Matydami šių projektų sėkmę ir apsilankę organizacijose, kurioms buvo suteikta finansinė parama, įvertiname, koks svarbus šis projektas yra ne tik mums, bet ir paramos gavėjams. Lankydami skirtingo tipo organizacijas matome, jog mūsų atliekama veikla yra reikalinga, todėl sieksime ją plėtoti ir toliau.

Naujausi įrašai