Grįžti į pagrindinį puslapį

Skolos: kaip finansinius įsipareigojimus reguliuoja Lietuvos įstatymai

Skola – tai piniginė prievolė kreditoriui, kurią įvykdyti turi paskolą paėmęs asmuo. Paprastai tai teisiškai apibrėžiamas terminas. Nustatoma skolos grąžinimo data, dvi šalys sudaro sutartį ir numatytą laikotarpį bendradarbiauja kaip skolininkas ir kreditorius.

Įsipareigojimai

Įsipareigojimai

Skolininko įsipareigojimai, remiantis civiliniu LR kodeksu, apima pasiskolintos sumos grąžinimą kreditoriui iki sutartyje nurodyto termino. Prievolė (skolos grąžinimas) pasibaigia, kai ji tinkamai įvykdoma. Tuo metu, kai prievolė baigiasi tinkamai ją įvykdžius, baigiasi ir visos iš šios prievolės atsiradusios papildomos teisės ir pareigos. Reikia pabrėžti, kad skolos grąžinimo nutraukti vienašališkai negalima, nebent kitaip numatyta sudarytoje sutartyje. Paprastai jei tai dvišalis susitarimas – visada vykdoma dvipolė komunikacija, taigi nusprendus negrąžinti skolos nurimti neleis augantys delspinigiai arba skolų išieškojimas. Rekomenduotina visada neskubant perskaityti pasirašomos sutarties sąlygas ir atkreipti dėmesį į savo, skolininko, ir skolintojo teises bei pareigas. Kilus neaiškumų nebijokite pasidomėti ar išsamiau paanalizuoti neaiškų sutarties skirsnį ar punktą.

Sąlygos

Sąlygos

Skolininkas paprastai turi laikytis sutartyje nurodytų sąlygų, kuriose numatyta prievolę (kreditą arba paskolą) grąžinti iki tam tikro termino. Jei sutartyje nurodyta, be skolininko ir skolintojo dar gali būti laiduotojas, kuris skolininkui nesugebant grąžinti skolos apsiima už jį laiduoti. Tai reiškia, kad kitas asmuo perima skolininko skolos mokėjimą. Visgi tai labiau taikytina ilgametėms paskoloms, kai sudaromas sandoris, tačiau ne kreditui, kuris įvardijamas sutartinės prievolės pavadinimu, apmokėti. Paprastai jei skolos laiku negrąžinamos, pagal LR prievolių užtikrinimo įstatymą įsigalioja netesybos straipsnis. Tai reiškia, kad Jums taikoma bauda arba delspinigiai už laiku neįvykdytą arba netinkamai įvykdytą prievolę. Netesybos, naudojantis greituoju kreditu, dažniausiai būna apibrėžiamos konkrečia pinigų suma. Netesybos skaičiuojamos už kiekvieną numatyto termino praleidimo dieną. Dėl šios priežasties turite atsakingai naudotis finansine parama ir tinkamai paskirstyti savo mėnesinį biudžetą, kad skola netaptų besitęsiančiu neatliktos prievolės šleifu.

Teisės

Teisės

Skolintojo – šiuo atveju kreditoriaus – teises vėlgi lemia dvišalė sutartis. Pinigus skolinanti šalis visada gali reikalauti skolininko suteikti asmeninę informaciją apie ekonominę padėtį arba atsakyti į kitus su finansine padėtimi susijusius klausimus. Jei skolintojas nevykdo sąlygų – nesuteikia numatytos piniginės sumos skolininkui – skolininkas atleidžiamas nuo prievolės, nes sutarties sąlygos buvo pažeistos. Kita vertus, jei skolininkas neįvykdo prievolės, kreditorius turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, o to nepadarius kreiptis į teismą, kur skolininkui gresia skolos išieškojimas. Reikia pabrėžti, kad abu sutarties dalyviai yra lygiaverčiai, turi savo atsakomybes ir atskaitomybes, todėl tiek vienam, tiek kitam gresia sutartyje numatytos baudos už sutarties pažeidimus.

Skolos išieškomos įstatymų numatyta tvarka ir apima ikiteisminį ir teisminį išieškojimą. Ikiteisminį skolų išieškojimą sudaro raginimų atlikti prievolę siuntimas ir sutarties dėl skolos mokėjimo dalimis pasirašymas. Kai prievolės nevykdymas atidedamas iki teismo, paduodamas ieškinys ir prašoma išieškoti negrąžintą skolą. Paprastai kiekvieno skolininko situacija svarstoma atskirai ir skolos išieškojimo procesas pritaikomas individualiai. Tai gali būti skolininko paieška, skolos apmokėjimo grafiko sudarymas, skolininko turto nustatymas, informacijos apie skolininko nemokumą platinimas suinteresuotiems asmenims ir kiti būdai.

Naujausi įrašai