Grįžti į pagrindinį puslapį

Ką reikia žinoti apie asmens neveiksnumą

Yra situacijų, kai asmuo dėl psichinių sutrikimų ar priklausomybių nebegali atlikti kai kurių funkcijų, pasirūpinti savimi arba elgiasi neadekvačiai, taip sukeldamas pavojų (tiek finansinį, tiek ir fizinį) ne tik sau, bet ir savo artimiesiems. Tokiu atveju galima imtis veiksmų, kad asmens veiksnumas būtų apribotas. O šios dienos Vivus Finance tinklaraščio įraše ir kalbame apie asmens neveiksnumą bei ką reikia apie tai žinoti.

Koks asmuo yra laikomas neveiksniu?

Net jei asmuo turi akivaizdžiai matomų  psichinių sutrikimų, dėl kurių negali priimti sprendimų, jis negali būti traktuojamas kaip neveiksnus. Asmens neveiksnumą gali nustatyti ir pripažinti tik teismas, atlikęs ekspertizę. Taip pat svarbu paminėti, kad asmuo turi sirgti psichine liga arba jam turi būti pripažinta silpnaprotystė, tik tokiu atveju galima imtis veiksmų, norint pripažinti neveiksnumą oficialiai. Dėl neveiksnumo nustatyto į teismą gali kreiptis tik asmens šeimos nariai (sutuoktinis, tėvai, vaikai, jei jie yra sulaukę pilnametystės), globos bei rūpybos skyriaus atstovai arba prokuroras. Žinoma, pasitaiko situacijų kai asmens neveiksnumą gali įtarti ir giminiškais ryšiais nesusiję aplinkiniai, pavyzdžiui kaimynai, tačiau tiesiai į teismą kreiptis jie negali, net jei ir bendrautų itin artimai. Tokiu atveju tokie asmenys gali tiesiog kreiptis į artimiausią globos arba rūpybos įstaigą, kad būtų imtasi atitinkamų priemonių.

Globėjo teisės ir pareigos

Kai asmuo yra jau teismo pripažintas neveiksniu, jam paskiriamas globėjas, kuris gintų jo interesus bei užtikrintų gerovę. Globėju skiriamas gali būti tiek giminaitis, tiek giminystės ryšiais nesusijęs asmuo, kuris už grobą gautų darbo užmokestį.

Globėjo teisės ir pareigos

Visus sandorius, kurie sudaromi neveiksnaus asmens naudai, tvirtina globėjas. Tačiau svarbu užtikrinti, kad kiekvienas sudaromas sandėris neštų naudą būtent tam asmeniui, o ne pačiam globėjui. Vis dėlto, jei kokiu nors būdu sandėrį sudaro pats asmuo, kuris paskelbtas neveiksniu ir tas sandėris yra jam naudingas, teismas išimties tvarka gali jį paskelbti teisėtu ir galiojančiu.

Globėjui pavedama tvarkyti visus reikalus susijusiu su neveiksnaus asmens finansais, pajamomis ir turtu. Tačiau globėjas turi užtikrinti, kad visas turtas ir pajamos yra naudojamos būtent to asmens gerovei užtikrinti. Taip pat svarbu paminėti kad globėjas nepaveldės jokio neveiksnaus asmens turto.

Asmens veiksnumo ribotumas

Egzistuoja ir tarpinis variantas, tarp asmens veiksnumo ir visiško neveiksnumo – tai veiksnumo apribojimas. Tokiu atveju asmeniui taip pat yra paskiriamas rūpintojas, bet pats asmuo jau turi daugiau teisių priimti įvairius sprendimus, nors dažniausiai vis tiek yra reikalingas rūpintojo patvirtinimas.

Asmens veiksnumo ribotumas

Dažniausiai veiksnumo ribotumas pripažįstamas tais atvejais, kai asmuo piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis arba toksinėmis  medžiagomis.

Asmens veiksnumo apribojimų panaikinimas

Dėl asmens veiksmų apribojimų panaikinimo taip pat būtina kreiptis į teismą, kad būtų atliekama nauja ekspertizė. Į teismą kreiptis gali neveiksniu paskelbto asmens tėvai, sutuoktinis,  pilnamečiai vaikai arba pats neveiksniu pripažintas asmuo. Jei asmuo pripažįstamas pasveikusiu ir gebančiu pasirūpinti savimi, neveiksnumas yra panaikinamas ir asmens globa atšaukiama.

Pabaigai, paminėsime, kad ne visi asmenys, kurie serga psichikos ligomis, turi būti pripažinti neveiksliais. Jei asmuo sugeba susitvarkysi savo buitį, priimti sprendimus ir suvokia savo veiksmų pasekmes bei parašo esmę, yra integruotas į visuomenę – jis gali pats savi pasirūpinti ir be globėjo pagalbos.

Naujausi įrašai