Grįžti į pagrindinį puslapį

Fizinių asmenų bankrotas Lietuvoje: sąsajos su paskolomis

Nors Lietuvoje galimybė bankrutuoti fiziniams asmenims buvo suteikta tik nuo 2013 m. kovo 1 d., šia galimybe jau pasinaudojo beveik 900 asmenų. Fizinio asmens bankrotas  – tai teisinė procedūra, kai skolininkas deklaruoja savo nesugebėjimą grąžinti skolų. Viena pagrindinių sąlygų skelbiant bankrotą – nesugebėjimas įvykdyti finansinių įsipareigojimų: asmuo tampa nemokus. Nusprendus skelbti bankrotą, siekiama likviduoti skolininko turtą ir gautas lėšas paskirstyti kreditoriams – visas procesas vykdomas 3 metus. Reikia atkreipti dėmesį, kad fizinių asmenų bankroto įstatymas nurodo, jog bankrotą gali skelbti tik pats fizinis asmuo, kuris siekia savo nemokumą pakeisti mokumu.

Kada skelbiamas asmens bankrotas?

Kada skelbiamas asmens bankrotas

Fizinių asmenų bankrotas inicijuojamas tada, kai asmuo neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, mokėjimo terminai jau yra suėję, o suma, kurią reikia grąžinti, viršija 25 minimalius menėsinius atlyginimus, t. y. 9 500 Eur. Trumpiau tariant, jei esate nemokus, turite pateikti atitinkamus dokumentus, kuriuose būtų nurodyti Jūsų rekvizitai, kreditorių sąrašas, informacija apie įkeistą turtą, gaunamas pajamas ir pan. Visą reikiamą informaciją teikia LR fizinių asmenų bankroto įstatymas, išsamiau fizinio asmens bankroto inicijavimas aprašomas 4 straipsnyje. Norėdamas inicijuoti bankrotą, žmogus ne tik turi būti nemokus, jis privalo būti sąžiningas. Byla nekeliama ir tokiu atveju, jei žmogus tapo nemokus dėl žalingų įpročių. Įstatymiškai žalingi įpročiai – tai alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas, azartiniai žaidimai. Be to, fizinių asmenų bankroto įstatymas atmeta kreipimasį dėl bankroto, jei nemokumą lėmė nusikalstama ar baudžiamoji veika. Bankroto byla nekeliama ir jei esate bankrutuojančios įmonės savininkas. Verta žinoti, kad bankrotą norint inicijuoti pakartotinai galima kreiptis tik po 10 metų: nesuėjus šiam terminui byla nebus keliama.

Asmens pareigos bankroto metu

Asmens pareigos bankroto metu

Norint, kad fizinio asmens bankrotas būtų vykdomas sėkmingai, reikia laikytis tam tikrų pareigų. Vienu pagrindinių aspektų nurodoma atsakomybė valdyti ir naudoti turimą turtą nuo tos akimirkos, kai pateikiate paraišką iškelti fizinio asmens bankroto bylą, iki teismo nutarties iškelti šią bylą, įsiteisėjimo dienos. Be to, reikia laikytis visų 4 skirsnio 16 straipsnyje nurodytų finansinių pokyčių įsipareigojimų, pavyzdžiui, gavus pajamas, kurių suma viršija pusę bazinės socialinės mėnesinės išmokos, jas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pervesti į asmeninę sąskaitą kredito įstaigoje. Be to, pakitus finansinei situacijai – jai pagerėjus – per 10 darbo dienų reikia informuoti bankroto administratorių. Prie bankrutavusio fizinio asmens pareigų priskiriami ir administraciniai reikalai – pavyzdžiui, būtinybė vykdyti planą, bendradarbiavimas su bankroto administratoriumi ir kita.

Asmens teisės bankroto metu

Asmens teisės bankroto metu

Inicijuojant bankroto bylą numatomos ne tik pareigos, bet ir teisės. Visos nuostatos ir fizinio asmens teisės nurodytos 4 skirsnio 17 straipsnyje. Fizinio asmens bankrotas ir jo vykdymo procesas – nuolatinis komunikavimas su paskirtu bankroto administratoriumi, taigi asmuo turi teisę parengti ir pateikti bankroto proceso plano patikslinimą, kuris leistų greičiau atkurti asmens mokumą. Be to, asmeniui suteikta teisė į informaciją apie turto pardavimą ar lėšų naudojimą, jis gali dalyvauti kreditorių susitikimuose ir tartis su jais dėl įvairių dalykų, pavyzdžiui, sužinoti, kaip gauti depozitinių sąskaitų išrašus.

Tiek pats asmens bankroto paskelbimas, tiek bankroto vykdymas – gana naujas procesas Lietuvoje, palyginti su kitomis ES šalimis, tačiau perimama geroji patirtis skatina žmones suteikti sau antrą šansą sugrįžti į normalų gyvenimą, kurio neparalyžiuoja finansinis nemokumas.

Naujausi įrašai