Grįžti į pagrindinį puslapį

Atsakingo skolinimo nuostatai pagal Lietuvos Banką

Apie atsakingo skolinimosi svarbą šiuo metu kalbama daug, žmonės yra skatinami įvertinti savo finansinę būklę ir gerais pasvarstyti, prieš prisiimdami įsipareigojimus. Taip pat itin griežtai kontroliuojama ir finansines paslaugas teikiančių įmonių veikla. Todėl šį kartą norime apžvelgti, kokie yra atsakingo skolinimo nuostatai, pagal Lietuvos banką.

Finansines paslaugas teikiančios įmonės privalo įvertinti žmogaus, norinčio gauti paskolą ar kreditą, finansinę būklę.

Šiuo atveju yra vertinama visa asmens mokumo istorija: tikrinama ar asmuo šiuo metu neturi vėluojamų mokėti įmokų kitoms įmonėms, kokio dydžio pastovias pajams gauna bei kiek turi jau prisiimtų įsipareigojimų. Jei asmuo negauna pastovių, oficialų pajamų – skolintis jis negali. Lygiai taip pat, jei dėl paskolos gavimo kreipiasi žmogus, turintis per didelius įsipareigojimus – skolintis taip pat negali. Kiekviena finansines paslaugas teikianti įmonė privalo įsitikinti, kad asmuo bus tikrai pajėgus laiku atlikti įmokas. Kredito gavėjas įsipareigojimams dengti gali skirti ne daugiau kaip 40% nuo savo pajamų.

Finansines paslaugas teikiančios įmonės privalo leisti grąžinti visą pasiskolintą sumą ankščiau nustatyto termino

Jei paskolą ėmėte kelių metų terminui, o praėjus vos porai mėnesių, pamatėte, kad savo visus įsipareigojimus galite padengti iš karto – kreipkitės į savo pasirinktą įmonę. Į paskolos teikimo sutartį privalo būti įtrauktos sąlygos, kurios bus taikomos visą paskolą grąžinant iš karto, ankščiau pasirinkto termino.

Prieš paraiškos patvirtinimą, kredito gavėjas turi būti supažindintas su visomis skolinimo sąlygomis

Dar prieš paskolos paraiškos patvirtinimą, skolintis norintis asmuo turi būti supažindinamas su visomis sąlygomis, palūkanų normomis, papildomais mokesčiais ir tik tada, kai asmuo informuotas ir su pateiktomis sąlygomis sutinka – paraiška gali būti tvirtinama.

Kredito davėjas vertina kredito gavėjo pateiktą informaciją, bet privalo ją ir papildomai patikrinti

Paraišką teikiantis asmuo turi nurodyti, kokio dydžio oficialias pajamas gauna, kaip jos gali kisti (didėti ar mažėti) artimiausiu metu kiek moką už turimus įsipareigojimus kitose įmonėse. Tačiau finansines paslaugas teikianti įmonė visus šiuos duomenis privalo patikrinti oficialiose duomenų bazėse ir jais vadovautis gali tik įsitikinusi, kad jie yra teisingi ir tikslūs.

Papildomos atsakingo skolinimo nuostatos, galiojančios nuo 2016.02.01:

  • Kredito ar paskolos gavėjui yra suteikiama galimybė „persigalvoti“ ir visą paimtą sumą grąžinti pasirinktai įmonei per 2 darbo dienas, nemokant jokių palūkanų, mokant tik tą sumą, kuri buvo pasiskolinta.
  • Paskolos bei kreditai gali būti teikiami tik dienos metu, t.y. nuo 8 valandos ryto iki 22 valandos vakaro.
  • Vėluojant mokėti prisiimtą įsipareigojimą, netesybų palūkanos gali būti skaičiuojamos ne ilgiau kaip 180 dienų. Seniau šios palūkanos galėjo būti skaičiuojamos neribotą laiką.
  • Jei paraišką pildo susituokęs asmuo, privaloma įvertinti abiejų sutuoktinių finansinę būklę, tam yra reikalingas ir abiejų sutuoktinių sutikimas dėl tikrinimo. Tad norint gauti paskolą arba greitąjį kreditą – būtina priimti vieningą šeimos sprendimą

Visi šie nuostatai priimti tam , kad finansines paslaugas teikiančios įmonės veiktų skaidriai ir sąžiningai. Taip pat, siekiama užkirsti sumažinti sparčiai didėjantį nemokių asmenų skaičių.

Naujausi įrašai