Privatumo politikos archyvas

2020 birželio 26 dienos archyvas

Kodėl Jūs renkate mano duomenis?

Duomenis mes naudojame tam, kad galėtume suteikti Jums savo paslaugas, tobulinti produktus ir paslaugas, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją apie akcijas, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus, vadovautis taikomais įstatymais ir reglamentais. Plačiau 1. dalyje.

Kaip Jūs renkate mano duomenis?

Kai šiuos duomenis pateikiate mums tiesiogiai, naudojatės mūsų produktais ar interneto svetaine, per slapukus ar panašias technologijas, taip pat duomenis galime rinkti iš trečiųjų šalių. Plačiau 2. dalyje.

Kokią informaciją apie mane Jūs renkate?

Mes galime rinkti tokią informaciją kaip Jūsų vardas, asmens kodas, gimimo data, adresas, el. pašto adresas, telefonas, duomenys apie darbovietę, IP adresas, įrenginio identifikacinis numeris, buvimo vieta, finansinė ir mokėjimo informacija, įskaitant duomenis apie Jūsų įsiskolinimus. Plačiau 3. dalyje.

Ar Jūs dalijatės mano duomenimis?

Jūsų duomenimis mes galime pasidalyti tam, kad galėtume suteikti Jums paslaugas, sukurti naujas paslaugas, atlikti kreditingumo ir rizikos vertinimą, skolų išieškojimo tikslais, kai norime parduoti visą ar dalį įmonės, taip pat tam, kad galėtume vadovautis taikomais įstatymais ir reglamentais. Plačiau 4. dalyje.

Kokias teises aš turiu ir galiu išeikšti dėl savo duomenų naudojimo?

Jūs turite teisę: (i) prašyti susipažinti, ištaisyti arba ištrinti Jūsų asmens duomenis, kurių nėra tikslo toliau tvarkyti, (ii) apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba prieštarauti tokiam tvarkymui; bei (iii) paprašyti, kad Jūsų asmens duomenis skaitmeniniu formatu perduotume Jums arba Jūsų nurodytam trečiajam asmeniui. Jūs galite atsisakyti su rinkodara susijusių pranešimų ir tam tikrų duomenų rinkimo bei naudojimo. Daugiau 5. dalyje.

Ar sprendimus apie mane priimate automatizuotomis priemonėmis?

Mes priimame sprendimus automatizuotomis priemonėmis dėl sekančių priežasčių:

 • tai užtikrina didesnį nuoseklumą ir teisingumą sprendimų priėmimo procese (pvz.: tai padeda sumažinti žmogaus klaidų ar diskriminacijos tikimybę);
 • sumažina riziką, kad klientas nevykdys savo įsipareigojimų;
 • sprendimai automatinėmis priemonėmis priimami daug greičiau, kas patį procesą daro efektyvesniu.

Daugiau 6. dalyje.

Kokios yra teisinės pasekmės sprendimų, kurie priimami automatinėmis priemonėmis?

Mes atliekame automatinį kreditingumo ir rizikos vertinimą tam, kad nuspręstume, ar išduoti Jums paskolą ir nustatytume maksimalią paskolos sumą. Daugiau 7. dalyje.

Mūsų taikoma Privatumo politika

Grupė „4Finance“ gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti Jūsų teisę į teisėtą Jūsų asmens duomenų apdorojimą ir apsaugą. UAB Credit Service, juridinio asmens kodas 302431575, buveinė Jonavos g. 254A, LT-44132 Kaunas yra duomenų valdytojas ir yra atsakinga už Jūsų asmeninės informacijos rinkimą, naudojimą, atskleidimą, saugojimą bei apsaugą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, vidaus politiką ir taisykles, bei taikomus nacionalinius teisės aktus. Mūsų taikomoje Privatumo politikoje pateikiama išsami informacija apie Jūsų asmens duomenų ar bet kokių kitų duomenų, kuriuos mes galime apie Jus rinkti, naudojimą.

Užtikriname, kad mūsų renkama informacija apie Jus yra apsaugota. Ši Privatumo politika yra reguliariai atnaujinama; todėl ją kartais reikia peržiūrėti. Paskutinį kartą ši Privatumo politika buvo keista 2019. birželio 23 d.. Daugiau informacijos pateikta mūsų archyve.

1. Kodėl Jūs renkate mano duomenis?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtume suteikti Jums savo paslaugas, įvertinti Jūsų paraišką dėl paskolos suteikimo (įskaitant profilio sukūrimą ir Jūsų tapatybės nustatymą) prieš sudarant vartojimo kredito sutartį.

Mes taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai:

 • Privalome vykdyti prievoles, kurias mums nustato įstatymai ir kiti teisės aktai (pavyzdžiui, mes privalome teikti informaciją Lietuvos bankui apie Jūsų turimus įsipareigojimus, arba kai informaciją privalėtume teikti pagal Lietuvos banko, Vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar kitų valstybinių institucijų, kurių veikla susijusi su sukčiavimo, pinigų plovimo, teroristų finansavimo ir kitų nusikaltimų prevencija, pareikalavimą).
 • Vykdydami savo veiklą, turime užtikrinti savo teisėtus interesus, o tiksliau: (i) vartojimo kredito sutarties administravimas, įskaitant Jums paskolintų lėšų susigrąžinimą, taip pat kai norme su Jumis susisiekti ir informuoti apie pasikeitimus mūsų siūlomose paslaugose ar produktuose, (ii) kai tobuliname produktus ir paslaugas bei norime išbandyti, atnaujinti ir įgyvendinti naujas technologijas, susijusias su identifikavimo, rizikos ir kreditingumo vertinimu, sukčiavimo prevencija, kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmu finansavimu, (iii) nusikalstamumo prevencija ir nustatymas, (iv) statistikos ir rinkos tyrimų tikslais, bei įvertinti ir suprasti mūsų naudojamos reklamos efektyvumą jums ir kitiems, (v) dėl įmonės pardavimų ir verslo pokyčių, ir (vi) administruoti ir tobulinti mūsų tinklalapius, saugoti juos ir užtikrinti, kad turinys būtų kuo efektyviau pateikiamas jūsų įrenginyje, su sąlyga, kad kiekvienu atveju mūsų interesai nebūtų aukščiau Jūsų teisių.
 • Turėdami Jūsų sutikimą, Jūsų asmens duomenis tvarkome riesioginės rinkodaros tikslais. Jūs galite atšaukti savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros bet kuriuo metu.
 • Dėl aukčiau išvardintų tikslų Jūsų asmens duomenys, tuo atveju, kai Jums suteikiama paskola, yra saugomi 10 metu, skaičiuojant nuo paskolos grąžinimo datos.
 • Jūsų asmens duomenys dėl tiesioginės rinkodaros yra tvarkomi 5 metus, skaičiuojant nuo sutikimo davimo datos.
 • Jūsų asmens duomenys, kurie išvardinti „Slapukų politikoje“, tvarkomi 5 metus, skaičiuojant nuo pirmo apsilankymo mūsų internetinėje svetainėje datos.
 • Tuo atveju, kai Jūs į mus kreipiatės dėl paskolos, tačiau paskolos sutartis nebūvo sudaryta, Jūsų asmens duomenis mes saugome 3 metus, skaičiuojant nuo paskutinio kreipimosi į mus datos.

Kai kuriais atvejais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, susijusius su atitinkamomis nusikalstamomis veikomis ir/ar baudžiamaisiais nuosprendžiais, kai tai leidžiama pagal ES ar šalies įstatymus.

Tam tikrais atvejais, mes galime tvarkyti ir Jūsų ypatingus asmens duomenis (biometrinius duomenis, gautus tapatybės nustatymo procese, informaciją apie Jūsų veiksnumą).

Jeigu Jūs nepateiksite mums savo asmens duomenų, mes negalėsime su Jumis sudaryti kedito sutarties ar teikti Jums savo kitų paslaugų.

2. Kaip Jūs renkate mano duomenis?

Informaciją mes renkame trimis būdais:

 1. kai teikiate mums informaciją, pavyzdžiui, akis į akį, pildant mūsų paraiškas (įskaitant per mūsų partnerius ir agentus), mūsų svetainėse, per socialinę žiniasklaidą, paštu, el. paštu, telefonu, „tiesioginių pokalbių“ metu, kitomis žiniasklaidos priemonėmis;
 2. automatiškai, kai naudojatės mūsų svetaine ar produktais; ir
 3. 3. kai šią informaciją mums teikia trečiosios šalys, pavyzdžiui, kredito duomenų ar vieši registrai: -iš Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų (informacinės sistemos administruojamos šių įstaigų); -iš Kliento darbdavio (-ių); -Gyventojų registro; -iš Lietuvos Banko administruojamų informacinių sistemų: Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo informacinės sistemos, Paskolų rizikos duomenų bazės; -iš UAB “Creditinfo Lietuva” (kodas 111689163, adresas A. Goštauto g. 40A, Vilnius, Lietuva) bei iš kredito ar finansų įstaigų (ar jų padalinių), dalyvaujančių UAB “Creditinfo Lietuva” administruojamoje kreditų biuro informacinėje sistemoje “Infobankas”; – iš UAB „Scorify“ (į.k. 302423183);
 4. iš skirtingų išorinių duomenų bazių, kitų mūsų grupės įmonių ar partnerių.

Didžioji dalis automatiškai renkamos informacijos renkama per „slapukus“, žiniatinklio indikatorius ar panašias technologijas. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. Slapukų naudojimo ir sekimo politiką.

3. Kokią informaciją apie mane Jūs renkate?

Informacija, kurią Jūs mums pateikiate Mes renkame informaciją, kurią Jūs mums pateikiate:

 • kai užsiregistruojate mūsų svetainėje, naudojatės mūsų svetaine ar mobiliosiomis programomis, užpildote formas arba kreipiatės dėl su paskolomis susijusių produktų ar kitų produktų ar paslaugų mūsų svetainėje, kreipiatės į mūsų personalą ir mūsų partnerius, ir visais kitais būdais;
 • kai pranešate apie problemą ar susisiekiate su mumis dėl produktų ar paslaugų;
 • kai dalyvaujate diskusijų forumuose, komentuojate mūsų interneto dienoraštyje ar naudojatės kitomis socialinės žiniasklaidos funkcijomis mūsų svetainėje, dalyvaujate akcijose ar apklausose, kitokio pobūdžio veikloje, kuri vykdoma mūsų svetainėje ar socialinėje žiniasklaidoje;
 • kai dalyvaujate konkursuose, reklaminėse akcijose ar apklausose kitais būdais, įskaitant mūsų partnerių ir socialinės žiniasklaidos vykdomas veiklas;
 • kai bendraujate su mumis kitais būdais ir dėl kitų priežasčių.

Jūsų pateikiama informacija apima: Jūsų vardą (pavardę, vardą), tapatybės, identifikavimo numerį ar asmens kodą, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį, gimimo datą, lytį, šeiminę padėtį, nepilnamečių vaikų skaičių, užimtumo statusą, darbdavio vardą, pavardę, darbinio telefono numerį, mėnesines pajamas ir išlaidas, finansinę ir kredito kortelės informaciją, banko sąskaitos numerį, banko sąskaitose vykdomas operacijas, asmens aprašymą, balso įrašus (įeinančių ir išeinančių skambučių), Jūsų nuotrauką ar atvaizdą, Jūsų asmens tapatybės dokumento nuotrauką, parašą ir kitą informaciją, kurią Jūs nusprendėte mums pateikti.

Mes įrašysime ir saugosime bei naudosime Jūsų mums pateiktą informaciją aukščiau minėtais tikslais. Taip pat mes galime įrašyti mūsų pokalbius telefonu.

Informacija, kurią mes renkame apie Jus automatiškai Kiekvieną kartą Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje arba naudojantis mobiliosiomis programėlėmis, mes galime automatiškai rinkti šią informaciją:

 • techninę informaciją, įskaitant įrenginio tipą, interneto protokolo (IP) adresą ir interneto paslaugų tiekėją, naudojamą prijungti įrenginį prie interneto, Jūsų prisijungimo informaciją, naršyklės tipą ir versiją, laiko zonos nuostatas, naršyklės įskiepio tipus ir versijas, operacinę sistemą ir platformą, ekrano rezoliuciją, buvimo vietą, šrifto kodavimą;
 • informacija apie Jūsų apsilankymą, įskaitant visą universalųjį adresą (angl. Uniform Resource Locator (URL)) prieigai prie svetainės, naršymui joje ir išėjimui iš svetainės (įskaitant datą ir laiką), Jūsų peržiūrėtus ar ieškotus produktus, nuorodų ar išėjimo puslapius, mūsų svetainėje peržiūrėtas duomenų rinkmenas (pvz., HTML puslapius, paveikslėlius ir t. t.), puslapio atsako laiką, atsisiuntimo klaidas, apsilankymų konkrečiuose puslapiuose trukmę, puslapio sąveikos informaciją (pavyzdžiui, slinkimą, paspaudimus ir pelės užvedimus), išėjimo iš puslapio būdus, datos (laiko) žymą, ir (arba) naršymo duomenis, ir telefono numerį, naudojamą paskambinti mūsų klientų aptarnavimo personalui.

Žr. skyrių „Kaip Jūs renkate mano duomenis?“.

Informacija, kurią mes gauname iš trečiųjų šalių Mes pateikiame užklausą dėl informacijos apie Jus trečiosioms šalims, pavyzdžiui, kitoms mūsų įmonėms ar kredito įstaigoms. Tokią veiklą vykdome remdamiesi esamu duomenų apsaugos reguliavimu ir, jei reikės, mes kreipsimės dėl Jūsų išankstinio sutikimo. Informaciją apie Jus galime gauti šiais būdais:

 • gavę paraišką, kurią Jūs pateikiate dėl paskolos ar panašaus produkto, mes:
 • ieškome informacijos apie Jus, Jūsų kreditingumą, Jūsų finansinę būklę, ankstesnes ir esamas skolas bei įsipareigojimus, darbinę padėtį atitinkamuose registruose (įskaitant registrus, kuriuose kaupiama informacija apie pajamas, kredito istoriją, skolas tretiesiems asmenims, adresus, negaliojančius tapatybės dokumentus, sukčiavimo, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo atvejus bei politikoje dalyvaujančius asmenis), agentūrose, finansinėse institucijose, kitose grupės įmonėse ir per kitus trečiuosius asmenis bei viešai prieinamuose šaltiniuose;
 • gauname informaciją, kurią Jūs pateikėte kredito agentams ir mūsų verslo partneriams, kuomet kreipėtės į juos dėl paslaugų;
 • gauname informaciją iš bankų, finansinių ir mokėjimo institucijų dėl Jūsų mokėjimų mums;
 • iš kitų grupės „4finance“ įmonių ir verslo partnerių, su kuriais mes bendradarbiaujame dėl konkursų, reklaminių akcijų ar apklausų, kuriose Jūs dalyvaujate;
 • iš verslo partnerių, teikiančių technines, mokėjimo ir pristatymo paslaugas, reklamos tinklų, analitikos tiekėjų, paieškos informacijos tiekėjų, kai jie teikia paslaugas mums;
 • visais kitais atvejais, kai sutinkate atskleisti mums savo duomenis.

Kaip ilgai Jūs saugote mano duomenis? Jūsų asmens duomenis mes saugome tam tikrą laiko tarpą nuo tada, kai nebesate mūsų klientas, siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, jei iškiltų ginčas su klientu arba to būtų reikalaujama pagal įstatymus. Tačiau paprastai Jūsų asmens duomenis mes saugome ne ilgiau, nei to pagrįstai reikia, atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių renkami duomenys, dažniausiai siekdami įgyvendinti savo sutartinius įsipareigojimus Jūsų atžvilgiu, atsižvelgdami į teisėtus interesus arba kaip to reikalaujama pagal įstatymuose numatytus informacijos saugojimo laikotarpius.

4. Ar Jūs dalijatės mano duomenimis?

Jūsų asmens duomenis vidiniais administraciniais tikslais mes galime atskleisti kitoms grupės „4finance“ bendrovėms.

Mes galime pasidalyti Jūsų informacija su kitomis grupės „4finance“ bendrovėmis ir pasirinktomis trečiosiomis šalimis, vykdydami sutartinius įsipareigojimus Jums ir kitais šioje politikoje numatytais tikslais, t. y.:

 • subjektams, kurie teikia paslaugas mūsų vardu, siekiant Jus identifikuoti ir autentifikuoti;
 • subjektams, kurie padeda mums vykdyti mūsų veiklą (pavyzdžiui: interneto svetainių priežiūra ir kūrimas), rizikos vertinimo ir sukčiavimo atvejų nustatymo, skolų išieškojimo ir klientų aptarnavimo, apsaugos nuo pinigų plovimo ir kovos su terorizmo finansavimo tikslais;
 • pasiūlyti ir teikti paslaugas bei kurti naujas;
 • bet kuriuo metu, kai to reikalaujama pagal įstatymus, mes galime atskleisti informaciją apie Jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis ir Jūsų apsilankymą svetainėse, vadovaudamiesi įstatymais ir teisiniais procesais, kai nuoširdžiai tikime, kad tokios informacijos atskleidimo reikia mūsų teisėms apsaugoti, Jūsų arba kitų asmenų saugumui užtikrinti, apsaugoti nuo sukčiavimo ir sukčiavimo atvejams tirti arba atsakyti į valstybės prašymus;
 • sukčiavimo atvejams identifikuoti, jiems tirti ir užkirsti jiems kelią bei padėti apsaugoti nuo sukčiavimo atvejų, siekiant sumažinti kredito riziką;
 • pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo veikloms identifikuoti, jas tirti ir užkirsti joms kelią;
 • Jūsų asmens duomenimis mes galime dalytis su panašių paslaugų teikėjais, pavyzdžiui, vartojimo paskolų bendrovėmis ir kredito įstaigomis bei agentūromis, atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis trečiosiomis šalimis, siekdami užtikrinti įvairiapusį Jūsų mokumo vertinimą;
 • Jūsų asmens duomenimis, gavus Jūsų sutikimą, perduosime kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, Flavell įmonės kodas Nr. 12892653 adresas Viru väljak 2, Talinas, Estija, tarpininkavimo pateikiant vartojimo kredito pasiūlymą tikslu;
 • apdorodami ir išieškodami tiesiogines skolas ir kitus mokėjimus, kuriuos Jūs skolingi pagal paskolos sutartį; taip pat mes galime dalytis Jūsų asmens duomenimis su trečiųjų šalių mokėjimų apdorojimo paslaugų tiekėjais;
 • • įsipareigojimų nevykdymo ir netinkamo įsipareigojimų vykdymo atvejais informaciją perduosime UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, tel.: (8 5) 2394131), UAB „Scorify“ (įmonės kodas: 302423183, adresas: Olimpiečių g. 1A-24, Vilnius, Lietuva, tel.: +370 676 48676), bei Lietuvos bankui, kaip Paskolų rizikos duomenų bazės valdytojui, vadovaujantis nuostatomis dėl paskelbimo apie mokėjimo įsipareigojimų nevykdymą/skolas, taip pat skolų išieškojimo bei teisinių paslaugų teikėjams;
 • mes galime pasidalyti Jūsų asmens duomenimis su analizės ir paieškos sistemų tiekėjais, kurie padeda mums tobulinti ir optimizuoti interneto svetainę;
 • parduodant bet kokias ar visas mūsų įmones, perleidžiant trečiosioms šalims Jūsų įsiskolinimus gali tekti pasidalyti informacija apie Jus;
 • visais kitais tikslais, išvardytais skyriuje „KODĖL JŪS RENKATE DUOMENIS APIE MANE?“

Perduodami duomenis, mes įsipareigojame užtikrinti, kad duomenų gavėjas vadovaujasi tokiomis pat asmens duomenų saugojimo ir apdorojimo priemonėmis, kaip ir mes.

Jūsų asmens duomenys apdorojami, saugomi ir perduodami trečiosioms šalims tokiu būdu ir apimtimi, kokios numatytos Privatumo politikoje, tarp Jūsų ir mūsų sudarytoje ( ose) sutartyje ( yse) ir pagal Jūsų mums reguliariai pateikiamus sutikimus.

Duomenys, kuriuos mes renkame apie Jus, gali būti apdorojami (bei saugomi) už Jūsų šalies ir Europos ekonominės erdvės ribų, pavyzdžiui, JAV. Informacija, kurią mes perduodame, gali būti bendrinama su mūsų paslaugų teikėjais. Ji gali būti naudojama mokėjimui apdoroti, duomenims analizuoti (įskaitant sukčiavimo, rizikos ir kreditingumo patikrinimus), duomenims apie mūsų svetainių ir paslaugų naudojimą, kurie yra renkami reklamos tikslais (įskaitant vartotojų elgesiu grindžiamą reklamą) arba pagalbai teikti dėl Jūsų poreikių, susijusių su paslaugomis ir produktais.

Mes imamės visų reikiamų veiksmų Jūsų asmens duomenų apsaugai užtikrinti pagal šią Privatumo politiką ir taikomus teisės aktus. Pavyzdžiui, mes naudojame Europos Komisijos standartines sutartis, ES–JAV privatumo skydo programą ir atitinkamų duomenų apsaugos institucijų priemones, kurios užtikrina, kad Jūsų duomenys yra saugūs.

5. Kokios mano teisės dėl savo duomenų?

Jūs turite šias teises:

 • Teisę susipažinti su savo asmens duomenis.
 • Teisę gauti savo asmens duomenis struktūrizuotu, dažniausiai naudojamu ir kompiuterio nuskaitomu formatu ( teisė į duomenų perkėlimą).
 • Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, arba apriboti tokių duomenų tvarkymą.
 • O tiksliau, Jūs turite absoliučią teisę prieštarauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Jeigu asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu savo sutikimą atšaukti. Jūsų atšaukimas neturės įtakos teisėtam Jūsų asmens duomenų tvarkymui, kuris buvo vykdomas iki sutikimo atšaukimo. Jūs galite atšaukti savo sutikimą savo profilyje, arba susisiekti su mumis el. paštu duomenu.apsauga@vivus.lt.
 • .O taip pat, kiekvieno pasiūlymo, siunčiamo elektroniniu laišku, apačioje mes pateiksime nuorodą, kurios pagalba galėsite nemokamai ir lengvai atšaukti savo sutikimą gauti mūsų naujienas.
 • Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai.

Žemiau mes Jums pateikiame kelias formas, kurios padės įgyvendinti aukščiau minimas Jūsų teises:

Prašymas susipažinti su savo asmens duomenimis

Prašymas perkelti asmens duomenis

Prašymas ištrinti asmens duomenis

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis prašyti ištaisyti duomenis, prieštarauti tvarkymui, apriboti duomenų tvarkymą, prašome užpildyti ir mums pateikti prašymo formą. Prie prašymo privalote pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba savo asmens tapatybę patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai Jus identifikuoti. Prašymai pateikiami el. paštu duomenu.apsauga@vivus.lt arba paštu: Jonavos g. 254A, LT 44132 Kaunas. Jūsų pateiktus prašymus Bendrovė išnagrinėja ne vėliau kaip 1 mėn. nuo prašymo gavimo dienos.

Priklausomai nuo specialių aplinkybių, gali būti tam tikrų sąlygų ar ribojimų dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Mes galime būti įpareigoti įstatymo ar kitų teisės aktų, kurių pagrindu negalėsime Jūsų asmens duomenų ištrinti nedelsiant. Panašus įpareigojimai dažniausiai kyla iš teisės aktų, kurie susiję su vartotojų teisėmis, pinigų plovimo prevencija, mokesčiais ir priežiūros institucijomis.

6. Ar apie mane priimate sprendimus automatizuotomis priemonėmis?

Jeigu sprendimui priimti yra pasitelkiamos vien tik automatizuotos priemonės, vadinasi tokiame sprendimų priėmimo procese nedalyvauja žmogus. Mes priimame sprendimus automatizuotomis priemonėmis dėl sekančių priežasčių:

 • tai užtikrina didesnį nuoseklumą ir teisingumą sprendimų priėmimo procese (pvz.: tai padeda sumažinti žmogaus klaidų ar diskriminacijos tikimybę);
 • sumažina riziką, kad klientas nevykdys savo įsipareigojimų;
 • sprendimai automatinėmis priemonėmis priimami daug greičiau, kas patį procesą daro efektyvesniu.

Automatizuotomis priemonėmis priimamiems sprendimams gali būti naudojami įvairūs duomenys, pavyzdžiui:

 • duomenys, kurios tiesiogiai pateikia duomenų subjektas (pvz.: kai jis užpildo klausimyną ar anketą);
 • duomenys, kurie apie duomenų subjektą yra surenkami (tokie kaip vietovės nustatymas paraiškos dėl paskolos pildymo metu);
 • išvestiniai duomenys, tokie kaip jau sukurtas kliento profilis (pvz.: kredito reitingas).

Sprendimai, kurie nėra priimami pasitelkiant vien automatizuotas priemones, dažniausiai priimami su žmogaus įsikišimu. Pavyzdžiui, prieš patvirtindami paskolą, mes svarstome paraišką pateikusio asmens kredito reitingą.

Mes priimame sprendimus automatizuotomis priemonėmis, kad galėtume įgyvendinti savo užduotį po kliento kreipimosi dėl paskolos ir priimti atitinkamą sprendimą.

7. Kokios galimos pasekmės dėl tokių sprendimų?

Mes atliekame automatinį kreditingumo ir rizikos vertinimą tam, kad nuspręstume, ar išduoti Jums paskolą ir nustatytume maksimalią paskolos sumą. Galime priimti sprendimą nesuteikti Jums paskolos.

Jeigu Jūs negrąžinsite laiku savo turimos paskolos, mes galime pasitelkti trečiuosius asmenis, kurie padės mums skolą išieškoti, tai reiškia, kad mes pasidalinsime Jūsų asmens duomenimis su tais trečiaisiais asmenimis.

8. Kokie pakeitimai buvo atlikti neseniai?

Šią Privatumo politiką mes galime keisti bet kuriuo metu, nurodysime Jums datą, kada Privatumo politika buvo atnaujinta. Rimtų pakeitimų atveju mes akcentuosime tokius pakeitimus ir, jei įmanoma, stengsimės tiesiogiai Jus apie tai informuoti. Taip pat archyve išsaugosime ankstesnes šios Privatumo politikos versijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti.

Mes atlikome šiuos naujausius Privatumo politikos pakeitimus:

 • restruktūrizavome savo Privatumo politiką, kad ją būtų lengviau skaityti ir suvokti.

9. Kaip galiu su Jumis susisiekti?

Maloniai prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną su užklausomis, prašymais ar pastabomis dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Su juo galite lengvai susisiekti el. paštu duomenu.apsauga@vivus.lt.

Taip pat galite susisiekti paprastu paštu:

UAB „Credit Service“

Duomenų apsaugos pareigūnui

Jonavos g. 254A, LT 44132 Kaunas

AS „4finance“, įmonės kodas 40003991692, adresas – Lielirbes iela 17A 8, Ryga, LV 1046, Latvija (toliau – AS „4finance“ ir (arba) „mes“), yra asmens duomenų, gautų naudojant šią interneto svetainę ir mūsų produktus bei paslaugas, apdorojimo kontrolierius. AS „4finance“ vykdomas asmens duomenų apdorojimas yra registruotas Duomenų apsaugos inspekcijoje, registracijos Nr. 001933.

Apsilankykite svetainėje http://www.4finance.com, jei norite gauti daugiau informacijos apie grupę „4finance“ ir jai priklausančias įmones.

10.  Ar man reikėtų dar ką nors žinoti?

Mūsų svetainėse ir produktuose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Šios trečiųjų šalių interneto svetainės taiko savo privatumo politikas. Jei lankysitės šiose interneto svetainėse, Jums bus taikomos jų atitinkamos politikos.

_________________________________________________________________________

2017 spalio 23 dienos archyvas

Kodėl Jūs renkate mano duomenis?

Duomenis mes naudojame tam, kad galėtume suteikti Jums savo paslaugas, tobulinti produktus ir paslaugas, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją apie akcijas, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus, vadovautis taikomais įstatymais ir reglamentais.

Kaip Jūs renkate mano duomenis?

Kai šiuos duomenis pateikiate mums tiesiogiai, naudojatės mūsų produktais ar interneto svetaine, per slapukus ar panašias technologijas, taip pat duomenis galime rinkti iš trečiųjų šalių.

Kokią informaciją apie mane Jūs renkate?

Mes galime rinkti tokią informaciją kaip Jūsų vardas, asmens kodas, gimimo data, adresas, el. pašto adresas, telefonas, duomenys apie darbovietę, IP adresas, įrenginio identifikacinis numeris, buvimo vieta, finansinė ir mokėjimo informacija, įskaitant duomenis apie Jūsų įsiskolinimus.

Ar Jūs dalijatės mano duomenimis?

Jūsų duomenimis mes galime pasidalyti tam, kad galėtume suteikti Jums paslaugas, sukurti naujas paslaugas, atlikti kreditingumo ir rizikos vertinimą, skolų išieškojimo tikslais, kai norime parduoti visą ar dalį įmonės, taip pat tam, kad galėtume vadovautis taikomais įstatymais ir reglamentais.

Kokias teises aš turiu ir galiu išeikšti dėl savo duomenų naudojimo?

Jūs galite paklausti, kokius duomenis apie Jus mes turime, pakoreguoti asmens duomenis, ištrinti asmens duomenis, kurių nebereikia apdoroti, ir kai kuriais atvejais prieštarauti dėl asmens duomenų apdorojimo. Jūs galite atsisakyti su rinkodara susijusių pranešimų ir tam tikrų duomenų rinkimo bei naudojimo.

Ar sprendimus apie mane priimate automatiškai?

Mes atliekame automatinį kreditingumo ir rizikos vertinimą tam, kad nuspręstume, ar išduoti Jums paskolą ir nustatytume maksimalią paskolos sumą.

Mūsų taikoma Privatumo politika

Grupė „4Finance“ gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti Jūsų teisę į teisėtą Jūsų asmens duomenų apdorojimą ir apsaugą. Mūsų taikomoje Privatumo politikoje pateikiama išsami informacija apie Jūsų asmens duomenų ar bet kokių kitų duomenų, kuriuos mes galime apie Jus rinkti, naudojimą.

Užtikriname, kad mūsų renkama informacija apie Jus yra apsaugota. Naudodamiesi mūsų svetainėmis, produktais ar paslaugomis, Jūs sutinkate su duomenų apie Jus rinkimu, naudojimu ir dalijimusi pagal Privatumo politikos nuostatas.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie mus, prašom apsilankyti interneto svetainėje http://www.4finance.com.

Ši Privatumo politika yra reguliariai atnaujinama; todėl ją kartais reikia peržiūrėti. Paskutinį kartą ši Privatumo politika buvo keista 2017. Spalio 23 d..Daugiau informacijos pateikta mūsų archyve.

KODĖL JŪS RENKATE MANO DUOMENIS?

Renkamus duomenis mes naudojame tam, kad galėtume suteikti Jums savo paslaugas, tobulinti produktus ir paslaugas, teikti pagalbą, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją apie akcijas, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus, vadovautis taikomais įstatymais.

Informaciją apie Jus mes naudojame:

 • Jūsų paraiškai apdoroti ir suteikti Jums paslaugas – duomenys saugomi 10 metų;
 • Jūsų tapatybei patikrinti (tai gali apimti veido atpažinimo, balso, pirštų antspaudų ar kitas biometrines technologijas bei elektronines identifikavimo sistemas) – duomenys saugomi 10 metų;
 • įvertinti Jūsų gebėjimą grąžinti paskolą bei pasiūlyti Jums atitinkamas paslaugas prieš sukuriant sutartinę prievolę – duomenys saugomi 10 metų;
 • sukčiavimo, pinigų plovimo, terorizmo finansavimo ir kitoms kriminalinio pobūdžio veikloms identifikuoti ir nuo jų apsisaugoti – duomenys saugomi 10 metų;
 • teisiniams įsipareigojimams vykdyti, kylantiems iš, pavyzdžiui, vartotojo veiksmų, kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu apskaitą reguliuojančių įstatymų – duomenys saugomi 10 metų;
 • susisiekti su Jumis, įskaitant informavimą apie visus pokyčius, susijusius su mumis, mūsų paslaugomis ar sutartiniais santykiais – duomenys saugomi 5 metus;
 • visoms pinigų sumoms išieškoti, jei esate mums skolingas;
 • paslaugų kokybei užtikrinti ir tobulinti;
 • mūsų svetainėms administruoti ir tobulinti, išlaikyti jas saugias ir užtikrinti, jog turinys Jūsų įrenginyje būtų pateiktas pačiu efektyviausiu būdu – duomenys saugomi 5 metus;
 • sukurti ir pasiūlyti naujas paslaugas;
 • statistiniais ir rinkodaros tyrimo tikslais – įvertinti ar išsiaiškinti reklamos, kurią mes teikiame Jums ir kitiems asmenims, veiksmingumą, ir teikti Jums aktualią reklamą – duomenys saugomi 5 metus;
 • reklamuoti (mūsų svetainėse ir mobiliuoju ryšiu, paštu, el. paštu, telefonu ar SMS) mūsų bendrovę, mūsų grupės bendroves ir atitinkamus trečiųjų šalių produktus bei paslaugas, įskaitant mūsų pasiūlymų pritaikymą pagal Jūsų asmeninius poreikius – duomenys saugomi 5 metus;
 • išbandyti, atnaujinti ir įgyvendinti naujoms technologijoms dėl identifikavimo, rizikos ir kreditingumo vertinimo, apsaugos nuo sukčiavimo, pinigų plovimo ir kovos su terorizmo finansavimu; ir
 • visiems kitiems teisėto naudojimo atvejams, siekiant plėtoti mūsų tarpusavio santykius.

KAIP JŪS RENKATE MANO DUOMENIS?

Informaciją mes renkame trimis būdais:

 1. kai teikiate mums informaciją, pavyzdžiui, akis į akį, pildant mūsų paraiškas (įskaitant per mūsų partnerius ir agentus), mūsų svetainėse, per socialinę žiniasklaidą, paštu, el. paštu, telefonu, „tiesioginių pokalbių“ metu, kitomis žiniasklaidos priemonėmis;
 2. automatiškai, kai naudojatės mūsų svetaine ar produktais; ir
 3. kai šią informaciją mums teikia trečiosios šalys, pavyzdžiui, kredito duomenų registrai, kitos mūsų grupės įmonės ar partneriai.

Didžioji dalis automatiškai renkamos informacijos renkama per „slapukus“, žiniatinklio indikatorius ar panašias technologijas. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. Slapukų naudojimo ir sekimo politiką.

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE MANE JŪS RENKATE?

Duomenys gali būti kaupiami ir apdorojami mūsų svetainėje atliekamų operacijų metu, mobiliųjų programėlių naudojimo metu arba naudojantis mūsų paslaugomis ir tada, kai Jūs bendradarbiaujate su mumis kitomis priemonėmis.

Informacija, kurią Jūs mums pateikiate

Mes galime rinkti bet kokią informaciją, kurią Jūs mums pateikiate:

 • kai užsiregistruojate mūsų svetainėje, naudojatės mūsų svetaine ar mobiliosiomis programomis, užpildote formas arba kreipiatės dėl su paskolomis susijusių produktų ar kitų produktų ar paslaugų mūsų svetainėje, kreipiatės į mūsų personalą ir mūsų partnerius, ir visais kitais būdais;
 • kai pranešate apie problemą ar susisiekiate su mumis dėl produktų ar paslaugų;
 • kai dalyvaujate diskusijų forumuose, komentuojate mūsų interneto dienoraštyje ar naudojatės kitomis socialinės žiniasklaidos funkcijomis mūsų svetainėje, dalyvaujate akcijose ar apklausose, kitokio pobūdžio veikloje, kuri vykdoma mūsų svetainėje ar socialinėje žiniasklaidoje;
 • kai dalyvaujate konkursuose, reklaminėse akcijose ar apklausose kitais būdais, įskaitant mūsų partnerių ir socialinės žiniasklaidos vykdomas veiklas;
 • kai bendraujate su mumis kitais būdais ir dėl kitų priežasčių.

Jūsų pateikiama informacija gali apimti Jūsų vardą (pavardę, vardą), tapatybės, identifikavimo numerį ar asmens kodą, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį, gimimo datą, lytį, šeiminę padėtį, nepilnamečių vaikų skaičių, užimtumo statusą, darbdavio vardą, pavardę, darbinio telefono numerį, mėnesines pajamas ir išlaidas, finansinę ir kredito kortelės informaciją, banko sąskaitos numerį, banko sąskaitose vykdomas operacijas, asmens aprašymą, balso įrašus (įeinančių ir išeinančių skambučių), Jūsų nuotrauką ar atvaizdą, Jūsų asmens tapatybės dokumento nuotrauką, parašą ir kitą informaciją, kurią Jūs nusprendėte mums pateikti.

Mes įrašysime ir saugosime bei naudosime Jūsų mums pateiktą informaciją aukščiau minėtais būdais. Taip pat mes galime įrašyti mūsų pokalbius telefonu.

Informacija, kurią mes renkame apie Jus automatiškai

Kiekvieną kartą Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje arba naudojantis mobiliosiomis programėlėmis, mes galime automatiškai rinkti šią informaciją:

 • techninę informaciją, įskaitant įrenginio tipą, interneto protokolo (IP) adresą ir interneto paslaugų tiekėją, naudojamą prijungti įrenginį prie interneto, Jūsų prisijungimo informaciją, naršyklės tipą ir versiją, laiko zonos nuostatas, naršyklės įskiepio tipus ir versijas, operacinę sistemą ir platformą, ekrano rezoliuciją, buvimo vietą, šrifto kodavimą;
 • informacija apie Jūsų apsilankymą, įskaitant visą universalųjį adresą (angl. Uniform Resource Locator (URL)) prieigai prie svetainės, naršymui joje ir išėjimui iš svetainės (įskaitant datą ir laiką), Jūsų peržiūrėtus ar ieškotus produktus, nuorodų ar išėjimo puslapius, mūsų svetainėje peržiūrėtas duomenų rinkmenas (pvz., HTML puslapius, paveikslėlius ir t. t.), puslapio atsako laiką, atsisiuntimo klaidas, apsilankymų konkrečiuose puslapiuose trukmę, puslapio sąveikos informaciją (pavyzdžiui, slinkimą, paspaudimus ir pelės užvedimus), išėjimo iš puslapio būdus, datos (laiko) žymą, ir (arba) naršymo duomenis, ir telefono numerį, naudojamą paskambinti mūsų klientų aptarnavimo personalui.

Žr. skyrių „Kaip Jūs renkate mano duomenis?“.

Informacija, kurią mes gauname iš trečiųjų šalių

Mes galime pateikti užklausą dėl informacijos apie Jus trečiosioms šalims, pavyzdžiui, kitoms mūsų įmonėms ar kredito įstaigoms. Tokią veiklą vykdome remdamiesi esamu duomenų apsaugos reguliavimu ir, jei reikės, mes kreipsimės dėl Jūsų išankstinio sutikimo. Informaciją apie Jus galime gauti šiais būdais:

 • gavę paraišką, kurią Jūs pateikiate dėl paskolos ar panašaus produkto, mes:
 • ieškome informacijos apie Jus, Jūsų kreditingumą, Jūsų finansinę būklę, ankstesnes ir esamas skolas bei įsipareigojimus, darbinę padėtį atitinkamuose registruose (įskaitant registrus, kuriuose kaupiama informacija apie pajamas, kredito istoriją, skolas tretiesiems asmenims, adresus, negaliojančius tapatybės dokumentus, sukčiavimo, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo atvejus bei politikoje dalyvaujančius asmenis), agentūrose, finansinėse institucijose, kitose grupės įmonėse ir per kitus trečiuosius asmenis bei viešai prieinamuose šaltiniuose;
 • gauname informaciją, kurią Jūs pateikėte kredito agentams ir mūsų verslo partneriams, kuomet kreipėtės į juos dėl paslaugų;
 • gauname informaciją iš bankų, finansinių ir mokėjimo institucijų dėl Jūsų mokėjimų mums;
 • iš kitų grupės „4finance“ įmonių ir verslo partnerių, su kuriais mes bendradarbiaujame dėl konkursų, reklaminių akcijų ar apklausų, kuriose Jūs dalyvaujate;
 • iš verslo partnerių, teikiančių technines, mokėjimo ir pristatymo paslaugas, reklamos tinklų, analitikos tiekėjų, paieškos informacijos tiekėjų, kai jie teikia paslaugas mums;
 • visais kitais atvejais, kai sutinkate atskleisti mums savo duomenis.

Kaip ilgai Jūs saugote mano duomenis?

Jūsų asmens duomenis mes galime saugoti tam tikrą laiko tarpą nuo tada, kai nebesate mūsų klientas, siekdami užtikrinti savo teisinius interesus, jei iškiltų ginčas su klientu arba to būtų reikalaujama pagal įstatymus. Tačiau paprastai Jūsų asmens duomenis mes saugome ne ilgiau, nei to pagrįstai reikia, atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių renkami duomenys, dažniausiai siekdami įgyvendinti savo sutartinius įsipareigojimus Jūsų atžvilgiu, atsižvelgdami į teisėtus interesus arba kaip to reikalaujama pagal įstatymuose numatytus informacijos saugojimo laikotarpius.

AR JŪS DALIJATĖS MANO DUOMENIMIS?

Jūsų asmens duomenis vidiniais administraciniais tikslais mes galime atskleisti kitoms grupės „4finance“ bendrovėms.

Mes galime pasidalyti Jūsų informacija su kitomis grupės „4finance“ bendrovėmis ir pasirinktomis trečiosiomis šalimis, vykdydami sutartinius įsipareigojimus Jums ir kitais šioje politikoje numatytais tikslais, t. y.:

 • subjektams, kurie teikia paslaugas mūsų vardu, siekiant Jus identifikuoti ir autentifikuoti;
 • subjektams, kurie padeda mums vykdyti mūsų veiklą (pavyzdžiui: interneto svetainių priežiūra ir kūrimas), rizikos vertinimo ir sukčiavimo atvejų nustatymo, skolų išieškojimo ir klientų aptarnavimo, apsaugos nuo pinigų plovimo ir kovos su terorizmo finansavimo tikslais;
 • pasiūlyti ir teikti paslaugas bei kurti naujas;
 • bet kuriuo metu, kai to reikalaujama pagal įstatymus, mes galime atskleisti informaciją apie Jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis ir Jūsų apsilankymą svetainėse, vadovaudamiesi įstatymais ir teisiniais procesais, kai nuoširdžiai tikime, kad tokios informacijos atskleidimo reikia mūsų teisėms apsaugoti, Jūsų arba kitų asmenų saugumui užtikrinti, apsaugoti nuo sukčiavimo ir sukčiavimo atvejams tirti arba atsakyti į valstybės prašymus;
 • sukčiavimo atvejams identifikuoti, jiems tirti ir užkirsti jiems kelią bei padėti apsaugoti nuo sukčiavimo atvejų, siekiant sumažinti kredito riziką;
 • pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo veikloms identifikuoti, jas tirti ir užkirsti joms kelią;
 • Jūsų asmens duomenimis mes galime dalytis su panašių paslaugų teikėjais, pavyzdžiui, vartojimo paskolų bendrovėmis ir kredito įstaigomis bei agentūromis, atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis trečiosiomis šalimis, siekdami užtikrinti įvairiapusį Jūsų mokumo vertinimą;
 • apdorodami ir išieškodami tiesiogines skolas ir kitus mokėjimus, kuriuos Jūs skolingi pagal paskolos sutartį; taip pat mes galime dalytis Jūsų asmens duomenimis su trečiųjų šalių mokėjimų apdorojimo paslaugų tiekėjais;
 • įsipareigojimų nevykdymo ir netinkamo įsipareigojimų vykdymo atvejais mes galime perleisti duomenis apie Jūsų likusius įsiskolinimus skolų išieškojimo paslaugų teikėjams, informacijos apie kreditus biurams bei teisinių paslaugų teikėjams;
 • mes galime pasidalyti Jūsų asmens duomenimis su analizės ir paieškos sistemų tiekėjais, kurie padeda mums tobulinti ir optimizuoti interneto svetainę;
 • parduodant bet kokias ar visas mūsų įmones, perleidžiant trečiosioms šalims Jūsų įsiskolinimus gali tekti pasidalyti informacija apie Jus;
 • visais kitais tikslais, išvardytais skyriuje „KODĖL JŪS RENKATE DUOMENIS APIE MANE?“

Perduodami duomenis, mes įsipareigojame užtikrinti, kad duomenų gavėjas vadovaujasi tokiomis pat asmens duomenų saugojimo ir apdorojimo priemonėmis, kaip ir mes.

Jūsų asmens duomenys apdorojami, saugomi ir perduodami trečiosioms šalims tokiu būdu ir apimtimi, kokios numatytos Privatumo politikoje, tarp Jūsų ir mūsų sudarytoje (‑ose) sutartyje (‑yse) ir pagal Jūsų mums reguliariai pateikiamus sutikimus.

Duomenys, kuriuos mes renkame apie Jus, gali būti apdorojami (bei saugomi) už Jūsų šalies ir Europos ekonominės erdvės ribų, pavyzdžiui, JAV. Informacija, kurią mes perduodame, gali būti bendrinama su mūsų paslaugų teikėjais. Ji gali būti naudojama mokėjimui apdoroti, duomenims analizuoti (įskaitant sukčiavimo, rizikos ir kreditingumo patikrinimus), duomenims apie mūsų svetainių ir paslaugų naudojimą, kurie yra renkami reklamos tikslais (įskaitant vartotojų elgesiu grindžiamą reklamą) arba pagalbai teikti dėl Jūsų poreikių, susijusių su paslaugomis ir produktais.

Mes imamės visų reikiamų veiksmų Jūsų asmens duomenų apsaugai užtikrinti pagal šią Privatumo politiką ir taikomus teisės aktus. Pavyzdžiui, mes naudojame Europos Komisijos standartines sutartis, ES–JAV privatumo skydo programą ir atitinkamų duomenų apsaugos institucijų priemones, kurios užtikrina, kad Jūsų duomenys yra saugūs.

KOKIOS MANO TEISĖS DĖL SAVO DUOMENŲ?

Jūs turite teisę pateikti mums užklausą apie Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes apdorojame, apdorojimo tikslą ir pobūdį, ir gauti informaciją, su kuo mes jais dalijamės (nebent tokios informacijos atskleidimas draudžiamas pagal įstatymus).Jūs galite reikalauti mūsų apdorojamos informacijos apie Jus kopijos, jei norite patikrinti mūsų turimą informaciją apie Jus, prašome užpildyti šią formą. Šią kopiją mes pateiksime nemokamai. Taip pat, užpildę šią formą, Jūs turite teisę prašyti, kad su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte, mes persiųstume kitam domenų valdytojui.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu prašyti, kad mes atnaujintume, pakoreguotume ar ištrintume (jei tai neturi įtakos mūsų teikiamoms paslaugoms) Jūsų asmens duomenis. Prašymą dėl duomenų ištrynimo rasite čia. Atminkite, kad mes galime atmesti prašymus, kurie kelia riziką kitų asmenų privatumui arba yra nepagrįsti ar pasikartojantys, arba jiems įgyvendinti reikia neproporcingų pastangų. Tačiau mums taikomi tam tikri teisiniai įpareigojimai, kurie neleidžia mums nedelsiant ištrinti Jūsų duomenų. Tokie įpareigojimai kyla iš pinigų plovimo, mokesčių ir vartotojų teisių įstatymų.

Jūs privalote informuoti mus tuo atveju, jei atsiranda informacijos, kurią mums pateikėte, pakeitimų, sudarant sutartį (‑is) ar tolesnio bendradarbiavimo metu, bei tuo atveju, jei esate įsitikinę, kad mes apdorojame netikslius Jūsų duomenis.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti elektroniniu paštu gaunamų mūsų naujienlaiškių, biuletenių, SMS pranešimų ar kitos panašios reklaminės informacijos mūsų interneto svetainėje esančiame Jūsų profilyje arba susisiekę su mumis. Taip pat kiekvieno el. laiško su komercinio pobūdžio pranešimu apačioje mes pateiksime nuorodą dėl pranešimų apie akcijas atsisakymo.Atminkite, kad mūsų siunčiamuose pranešimuose gali būti svarbios ar naudingos informacijos apie Jūsų naudojamus produktus, nuolaidas ir kitų vertingų pasiūlymų.

Mes sunkiai dirbame, kad apsaugotumėme Jūsų asmens duomenis ir saugiai juos laikytume. Tačiau jei manote, kad mes pažeidėme Jūsų teises, prašom susisiekti su mumis, kad kartu išspręstume šią problemą. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai.

AR APIE MANE PRIIMATE AUTOMATINIUS SPRENDIMUS?

Norėdami greitai apdoroti Jūsų paraišką, mes atliekame automatizuotą kreditingumo ir rizikos vertinimą tam, kad nuspręstume, ar išduoti Jums paskolą, ir nustatytume maksimalią paskolos sumą. Tuo atveju, kai sprendimas dėl paslaugos suteikimo buvo priimtas automatizuotomis priemonėmis, Jūs turite teisę reikalauti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas su žmogaus įsikišimu.

KOKIE PAKEITIMAI BUVO ATLIKTI NESENIAI?

Šią Privatumo politiką mes galime keisti bet kuriuo metu, nurodysime Jums datą, kada Privatumo politika buvo atnaujinta. Rimtų pakeitimų atveju mes akcentuosime tokius pakeitimus ir, jei įmanoma, stengsimės tiesiogiai Jus apie tai informuoti. Taip pat archyve išsaugosime ankstesnes šios Privatumo politikos versijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti.

Mes atlikome šiuos naujausius Privatumo politikos pakeitimus:

 • restruktūrizavome savo Privatumo politiką, kad ją būtų lengviau skaityti ir suvokti.

KAIP GALIU SU JUMIS SUSISIEKTI?

Maloniai prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną su užklausomis, prašymais ar pastabomis dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Su juo galite lengvai susisiekti el. paštu duomenu.apsauga@creditservice.lt.

Taip pat galite susisiekti paprastu paštu:

UAB „Credit Service“
Duomenų apsaugos pareigūnui
Jonavos g. 254A, LT 44132 Kaunas

AS „4finance“, įmonės kodas 40003991692, adresas – Lielirbes iela 17A‑8, Ryga, LV‑1046, Latvija (toliau – AS „4finance“ ir (arba) „mes“), yra asmens duomenų, gautų naudojant šią interneto svetainę ir mūsų produktus bei paslaugas, apdorojimo kontrolierius.AS „4finance“vykdomas asmens duomenų apdorojimas yra registruotas Duomenų apsaugos inspekcijoje, registracijos Nr. 001933.

Apsilankykite svetainėje http://www.4finance.com, jei norite gauti daugiau informacijos apie grupę „4finance“ ir jai priklausančias įmones.

AR MAN REIKĖTŲ DAR KĄ NORS ŽINOTI?

Mūsų svetainėse ir produktuose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Šios trečiųjų šalių interneto svetainės taiko savo privatumo politikas. Jei lankysitės šiose interneto svetainėse, Jums bus taikomos jų atitinkamos politikos.

_________________________________________________________________________

2016 sausio 01 dienos archyvas

Kodėl Jūs renkate mano duomenis?

Duomenis mes naudojame tam, kad galėtume suteikti Jums savo paslaugas, tobulinti produktus ir paslaugas, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją apie akcijas, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus, vadovautis taikomais įstatymais ir reglamentais.

Kaip Jūs renkate mano duomenis?

Kai šiuos duomenis pateikiate mums tiesiogiai, naudojatės mūsų produktais ar interneto svetaine, per slapukus ar panašias technologijas, taip pat duomenis galime rinkti iš trečiųjų šalių.

Kokią informaciją apie mane Jūs renkate?

Mes galime rinkti tokią informaciją kaip Jūsų vardas, asmens kodas, gimimo data, adresas, el. pašto adresas, telefonas, duomenys apie darbovietę, IP adresas, įrenginio identifikacinis numeris, buvimo vieta, finansinė ir mokėjimo informacija, įskaitant duomenis apie Jūsų įsiskolinimus.

Ar Jūs dalijatės mano duomenimis?

Jūsų duomenimis mes galime pasidalyti tam, kad galėtume suteikti Jums paslaugas, sukurti naujas paslaugas, atlikti kreditingumo ir rizikos vertinimą, skolų išieškojimo tikslais, kai norime parduoti visą ar dalį įmonės, taip pat tam, kad galėtume vadovautis taikomais įstatymais ir reglamentais.

Kokias teises aš turiu ir galiu išeikšti dėl savo duomenų naudojimo?

Jūs galite paklausti, kokius duomenis apie Jus mes turime, pakoreguoti asmens duomenis, ištrinti asmens duomenis, kurių nebereikia apdoroti, ir kai kuriais atvejais prieštarauti dėl asmens duomenų apdorojimo. Jūs galite atsisakyti su rinkodara susijusių pranešimų ir tam tikrų duomenų rinkimo bei naudojimo.

Ar sprendimus apie mane priimate automatiškai?

Mes atliekame automatinį kreditingumo ir rizikos vertinimą tam, kad nuspręstume, ar išduoti Jums paskolą ir nustatytume maksimalią paskolos sumą.

Mūsų taikoma Privatumo politika

Grupė „4Finance“ gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti Jūsų teisę į teisėtą Jūsų asmens duomenų apdorojimą ir apsaugą. Mūsų taikomoje Privatumo politikoje pateikiama išsami informacija apie Jūsų asmens duomenų ar bet kokių kitų duomenų, kuriuos mes galime apie Jus rinkti, naudojimą.

Užtikriname, kad mūsų renkama informacija apie Jus yra apsaugota. Naudodamiesi mūsų svetainėmis, produktais ar paslaugomis, Jūs sutinkate su duomenų apie Jus rinkimu, naudojimu ir dalijimusi pagal Privatumo politikos nuostatas.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie mus, prašom apsilankyti interneto svetainėje http://www.4finance.com.

Ši Privatumo politika yra reguliariai atnaujinama; todėl ją kartais reikia peržiūrėti. Paskutinį kartą ši Privatumo politika buvo keista 2016 Sausio 01 d.. Daugiau informacijos pateikta mūsų archyve.

Kodėl Jūs renkate mano duomenis?

Renkamus duomenis mes naudojame tam, kad galėtume suteikti Jums savo paslaugas, tobulinti produktus ir paslaugas, teikti pagalbą, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją apie akcijas, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus, vadovautis taikomais įstatymais.

Informaciją apie Jus mes naudojame:

 • Jūsų paraiškai apdoroti ir suteikti Jums paslaugas;
 • Jūsų tapatybei patikrinti (tai gali apimti veido atpažinimo, balso, pirštų antspaudų ar kitas biometrines technologijas bei elektronines identifikavimo sistemas);
 • įvertinti Jūsų gebėjimą grąžinti paskolą bei pasiūlyti Jums atitinkamas paslaugas prieš sukuriant sutartinę prievolę;
 • sukčiavimo, pinigų plovimo, terorizmo finansavimo ir kitoms kriminalinio pobūdžio veikloms identifikuoti ir nuo jų apsisaugoti;
 • teisiniams įsipareigojimams vykdyti, kylantiems iš, pavyzdžiui, vartotojo veiksmų, kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu apskaitą reguliuojančių įstatymų;
 • susisiekti su Jumis, įskaitant informavimą apie visus pokyčius, susijusius su mumis, mūsų paslaugomis ar sutartiniais santykiais;
 • visoms pinigų sumoms išieškoti, jei esate mums skolingas;
 • paslaugų kokybei užtikrinti ir tobulinti;
 • mūsų svetainėms administruoti ir tobulinti, išlaikyti jas saugias ir užtikrinti, jog turinys Jūsų įrenginyje būtų pateiktas pačiu efektyviausiu būdu;
 • sukurti ir pasiūlyti naujas paslaugas;
 • statistiniais ir rinkodaros tyrimo tikslais – įvertinti ar išsiaiškinti reklamos, kurią mes teikiame Jums ir kitiems asmenims, veiksmingumą, ir teikti Jums aktualią reklamą;
 • reklamuoti (mūsų svetainėse ir mobiliuoju ryšiu, paštu, el. paštu, telefonu ar SMS) mūsų bendrovę, mūsų grupės bendroves ir atitinkamus trečiųjų šalių produktus bei paslaugas, įskaitant mūsų pasiūlymų pritaikymą pagal Jūsų asmeninius poreikius;
 • išbandyti, atnaujinti ir įgyvendinti naujoms technologijoms dėl identifikavimo, rizikos ir kreditingumo vertinimo, apsaugos nuo sukčiavimo, pinigų plovimo ir kovos su terorizmo finansavimu; ir
 • visiems kitiems teisėto naudojimo atvejams, siekiant plėtoti mūsų tarpusavio santykius.

Kaip Jūs renkate mano duomenis?

Informaciją mes renkame trimis būdais:

 1. kai teikiate mums informaciją, pavyzdžiui, akis į akį, pildant mūsų paraiškas (įskaitant per mūsų partnerius ir agentus), mūsų svetainėse, per socialinę žiniasklaidą, paštu, el. paštu, telefonu, „tiesioginių pokalbių“ metu, kitomis žiniasklaidos priemonėmis;
 2. automatiškai, kai naudojatės mūsų svetaine ar produktais; ir
 3. kai šią informaciją mums teikia trečiosios šalys, pavyzdžiui, kredito duomenų registrai, kitos mūsų grupės įmonės ar partneriai.

Didžioji dalis automatiškai renkamos informacijos renkama per „slapukus“, žiniatinklio indikatorius ar panašias technologijas. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. Slapukų naudojimo ir sekimo politiką.

Kokią informaciją apie mane Jūs renkate?

Duomenys gali būti kaupiami ir apdorojami mūsų svetainėje atliekamų operacijų metu, mobiliųjų programėlių naudojimo metu arba naudojantis mūsų paslaugomis ir tada, kai Jūs bendradarbiaujate su mumis kitomis priemonėmis.

Informacija, kurią Jūs mums pateikiate

Mes galime rinkti bet kokią informaciją, kurią Jūs mums pateikiate:

 • kai užsiregistruojate mūsų svetainėje, naudojatės mūsų svetaine ar mobiliosiomis programomis, užpildote formas arba kreipiatės dėl su paskolomis susijusių produktų ar kitų produktų ar paslaugų mūsų svetainėje, kreipiatės į mūsų personalą ir mūsų partnerius, ir visais kitais būdais;
 • kai pranešate apie problemą ar susisiekiate su mumis dėl produktų ar paslaugų;
 • kai dalyvaujate diskusijų forumuose, komentuojate mūsų interneto dienoraštyje ar naudojatės kitomis socialinės žiniasklaidos funkcijomis mūsų svetainėje, dalyvaujate akcijose ar apklausose, kitokio pobūdžio veikloje, kuri vykdoma mūsų svetainėje ar socialinėje žiniasklaidoje;
 • kai dalyvaujate konkursuose, reklaminėse akcijose ar apklausose kitais būdais, įskaitant mūsų partnerių ir socialinės žiniasklaidos vykdomas veiklas;
 • kai bendraujate su mumis kitais būdais ir dėl kitų priežasčių.

Jūsų pateikiama informacija gali apimti Jūsų vardą (pavardę, vardą), tapatybės, identifikavimo numerį ar asmens kodą, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį, gimimo datą, lytį, šeiminę padėtį, nepilnamečių vaikų skaičių, užimtumo statusą, darbdavio vardą, pavardę, darbinio telefono numerį, mėnesines pajamas ir išlaidas, finansinę ir kredito kortelės informaciją, banko sąskaitos numerį, banko sąskaitose vykdomas operacijas, asmens aprašymą, balso įrašus (įeinančių ir išeinančių skambučių), Jūsų nuotrauką ar atvaizdą, Jūsų asmens tapatybės dokumento nuotrauką, parašą ir kitą informaciją, kurią Jūs nusprendėte mums pateikti.

Mes įrašysime ir saugosime bei naudosime Jūsų mums pateiktą informaciją aukščiau minėtais būdais. Taip pat mes galime įrašyti mūsų pokalbius telefonu.

Informacija, kurią mes renkame apie Jus automatiškai

Kiekvieną kartą Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje arba naudojantis mobiliosiomis programėlėmis, mes galime automatiškai rinkti šią informaciją:

 • techninę informaciją, įskaitant įrenginio tipą, interneto protokolo (IP) adresą ir interneto paslaugų tiekėją, naudojamą prijungti įrenginį prie interneto, Jūsų prisijungimo informaciją, naršyklės tipą ir versiją, laiko zonos nuostatas, naršyklės įskiepio tipus ir versijas, operacinę sistemą ir platformą, ekrano rezoliuciją, buvimo vietą, šrifto kodavimą;
 • informacija apie Jūsų apsilankymą, įskaitant visą universalųjį adresą (angl. Uniform Resource Locator (URL)) prieigai prie svetainės, naršymui joje ir išėjimui iš svetainės (įskaitant datą ir laiką), Jūsų peržiūrėtus ar ieškotus produktus, nuorodų ar išėjimo puslapius, mūsų svetainėje peržiūrėtas duomenų rinkmenas (pvz., HTML puslapius, paveikslėlius ir t. t.), puslapio atsako laiką, atsisiuntimo klaidas, apsilankymų konkrečiuose puslapiuose trukmę, puslapio sąveikos informaciją (pavyzdžiui, slinkimą, paspaudimus ir pelės užvedimus), išėjimo iš puslapio būdus, datos (laiko) žymą, ir (arba) naršymo duomenis, ir telefono numerį, naudojamą paskambinti mūsų klientų aptarnavimo personalui.

Žr. skyrių „Kaip Jūs renkate mano duomenis?“.

Informacija, kurią mes gauname iš trečiųjų šalių

Mes galime pateikti užklausą dėl informacijos apie Jus trečiosioms šalims, pavyzdžiui, kitoms mūsų įmonėms ar kredito įstaigoms. Tokią veiklą vykdome remdamiesi esamu duomenų apsaugos reguliavimu ir, jei reikės, mes kreipsimės dėl Jūsų išankstinio sutikimo. Informaciją apie Jus galime gauti šiais būdais:

 • gavę paraišką, kurią Jūs pateikiate dėl paskolos ar panašaus produkto, mes:
 • ieškome informacijos apie Jus, Jūsų kreditingumą, Jūsų finansinę būklę, ankstesnes ir esamas skolas bei įsipareigojimus, darbinę padėtį atitinkamuose registruose (įskaitant registrus, kuriuose kaupiama informacija apie pajamas, kredito istoriją, skolas tretiesiems asmenims, adresus, negaliojančius tapatybės dokumentus, sukčiavimo, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo atvejus bei politikoje dalyvaujančius asmenis), agentūrose, finansinėse institucijose, kitose grupės įmonėse ir per kitus trečiuosius asmenis bei viešai prieinamuose šaltiniuose;
 • gauname informaciją, kurią Jūs pateikėte kredito agentams ir mūsų verslo partneriams, kuomet kreipėtės į juos dėl paslaugų;
 • gauname informaciją iš bankų, finansinių ir mokėjimo institucijų dėl Jūsų mokėjimų mums;
 • iš kitų grupės „4finance“ įmonių ir verslo partnerių, su kuriais mes bendradarbiaujame dėl konkursų, reklaminių akcijų ar apklausų, kuriose Jūs dalyvaujate;
 • iš verslo partnerių, teikiančių technines, mokėjimo ir pristatymo paslaugas, reklamos tinklų, analitikos tiekėjų, paieškos informacijos tiekėjų, kai jie teikia paslaugas mums;
 • visais kitais atvejais, kai sutinkate atskleisti mums savo duomenis.

Kaip ilgai Jūs saugote mano duomenis?

Jūsų asmeninius duomenis mes galime saugoti tam tikrą laiko tarpą nuo tada, kai nebesate mūsų klientas, siekdami užtikrinti savo teisinius interesus, jei iškiltų ginčas su klientu arba to būtų reikalaujama pagal įstatymus. Tačiau paprastai Jūsų asmeninius duomenis mes saugome ne ilgiau, nei to pagrįstai reikia, atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių renkami duomenys, dažniausiai siekdami įgyvendinti savo sutartinius įsipareigojimus Jūsų atžvilgiu, atsižvelgdami į teisėtus interesus arba kaip to reikalaujama pagal įstatymuose numatytus informacijos saugojimo laikotarpius.

Ar Jūs dalijatės mano duomenimis?

Jūsų asmens duomenis vidiniais administraciniais tikslais mes galime atskleisti kitoms grupės „4finance“ bendrovėms.

Mes galime pasidalyti Jūsų informacija su kitomis grupės „4finance“ bendrovėmis ir pasirinktomis trečiosiomis šalimis, vykdydami sutartinius įsipareigojimus Jums ir kitais šioje politikoje numatytais tikslais, t. y.:

 • subjektams, kurie teikia paslaugas mūsų vardu, siekiant Jus identifikuoti ir autentifikuoti;
 • subjektams, kurie padeda mums vykdyti mūsų veiklą (pavyzdžiui: interneto svetainių priežiūra ir kūrimas), rizikos vertinimo ir sukčiavimo atvejų nustatymo, skolų išieškojimo ir klientų aptarnavimo, apsaugos nuo pinigų plovimo ir kovos su terorizmo finansavimo tikslais;
 • pasiūlyti ir teikti paslaugas bei kurti naujas;
 • bet kuriuo metu, kai to reikalaujama pagal įstatymus, mes galime atskleisti informaciją apie Jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis ir Jūsų apsilankymą svetainėse, vadovaudamiesi įstatymais ir teisiniais procesais, kai nuoširdžiai tikime, kad tokios informacijos atskleidimo reikia mūsų teisėms apsaugoti, Jūsų arba kitų asmenų saugumui užtikrinti, apsaugoti nuo sukčiavimo ir sukčiavimo atvejams tirti arba atsakyti į valstybės prašymus;
 • sukčiavimo atvejams identifikuoti, jiems tirti ir užkirsti jiems kelią bei padėti apsaugoti nuo sukčiavimo atvejų, siekiant sumažinti kredito riziką;
 • pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo veikloms identifikuoti, jas tirti ir užkirsti joms kelią;
 • Jūsų asmeniniais duomenimis mes galime dalytis su panašių paslaugų teikėjais, pavyzdžiui, vartojimo paskolų bendrovėmis ir kredito įstaigomis bei agentūromis, atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis trečiosiomis šalimis, siekdami užtikrinti įvairiapusį Jūsų mokumo vertinimą;
 • apdorodami ir išieškodami tiesiogines skolas ir kitus mokėjimus, kuriuos Jūs skolingi pagal paskolos sutartį; taip pat mes galime dalytis Jūsų asmeniniais duomenimis su trečiųjų šalių mokėjimų apdorojimo paslaugų tiekėjais;
 • įsipareigojimų nevykdymo ir netinkamo įsipareigojimų vykdymo atvejais mes galime perleisti duomenis apie Jūsų likusius įsiskolinimus skolų išieškojimo paslaugų teikėjams, informacijos apie kreditus biurams bei teisinių paslaugų teikėjams;
 • mes galime pasidalyti Jūsų asmeniniais duomenimis su analizės ir paieškos sistemų tiekėjais, kurie padeda mums tobulinti ir optimizuoti interneto svetainę;
 • parduodant bet kokias ar visas mūsų įmones, perleidžiant trečiosioms šalims Jūsų įsiskolinimus gali tekti pasidalyti informacija apie Jus;
 • visais kitais tikslais, išvardytais skyriuje „KODĖL JŪS RENKATE DUOMENIS APIE MANE?“

Perduodami duomenis, mes įsipareigojame užtikrinti, kad duomenų gavėjas vadovaujasi tokiomis pat asmens duomenų saugojimo ir apdorojimo priemonėmis, kaip ir mes.

Jūsų asmens duomenys apdorojami, saugomi ir perduodami trečiosioms šalims tokiu būdu ir apimtimi, kokios numatytos Privatumo politikoje, tarp Jūsų ir mūsų sudarytoje (‑ose) sutartyje (‑yse) ir pagal Jūsų mums reguliariai pateikiamus sutikimus.

Duomenys, kuriuos mes renkame apie Jus, gali būti apdorojami (bei saugomi) už Jūsų šalies ir Europos ekonominės erdvės ribų, pavyzdžiui, JAV. Informacija, kurią mes perduodame, gali būti bendrinama su mūsų paslaugų teikėjais. Ji gali būti naudojama mokėjimui apdoroti, duomenims analizuoti (įskaitant sukčiavimo, rizikos ir kreditingumo patikrinimus), duomenims apie mūsų svetainių ir paslaugų naudojimą, kurie yra renkami reklamos tikslais (įskaitant vartotojų elgesiu grindžiamą reklamą) arba pagalbai teikti dėl Jūsų poreikių, susijusių su paslaugomis ir produktais.

Mes imamės visų reikiamų veiksmų Jūsų asmens duomenų apsaugai užtikrinti pagal šią Privatumo politiką ir taikomus teisės aktus. Pavyzdžiui, mes naudojame Europos Komisijos standartines sutartis, ES–JAV privatumo skydo programą ir atitinkamų duomenų apsaugos institucijų priemones, kurios užtikrina, kad Jūsų duomenys yra saugūs.

Kokios mano teisės dėl savo duomenų?

Jūs turite teisę pateikti mums užklausą apie Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes apdorojame, apdorojimo tikslą ir pobūdį, ir pateikti informaciją, su kuo mes jais dalijamės (nebent tokios informacijos atskleidimas draudžiamas pagal įstatymus). Jūs galite reikalauti mūsų apdorojamos informacijos apie Jus kopijos, jei norite patikrinti mūsų turimą informaciją apie Jus. Šią kopiją mes pateiksime nemokamai.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu prašyti, kad mes atnaujintume, pakoreguotume ar ištrintume (jei tai neturi įtakos mūsų teikiamoms paslaugoms) Jūsų asmeninius duomenis. Atminkite, kad mes galime atmesti prašymus, kurie kelia riziką kitų asmenų privatumui arba yra nepagrįsti ar pasikartojantys, arba jiems įgyvendinti reikia neproporcingų pastangų. Tačiau mums taikomi tam tikri teisiniai įpareigojimai, kurie neleidžia mums nedelsiant ištrinti Jūsų duomenų. Tokie įpareigojimai kyla iš pinigų plovimo, mokesčių ir vartotojų teisių įstatymų.

Jūs privalote informuoti mus tuo atveju, jei atsiranda informacijos, kurią mums pateikėte, pakeitimų, sudarant sutartį (‑is) ar tolesnio bendradarbiavimo metu, bei tuo atveju, jei esate įsitikinę, kad mes apdorojame netikslius Jūsų duomenis.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti elektroniniu paštu gaunamų mūsų naujienlaiškių, biuletenių, SMS pranešimų ar kitos panašios reklaminės informacijos mūsų interneto svetainėje esančiame Jūsų profilyje arba susisiekę su mumis. Taip pat kiekvieno el. laiško su komercinio pobūdžio pranešimu apačioje mes pateiksime nuorodą dėl pranešimų apie akcijas atsisakymo. Atminkite, kad mūsų siunčiamuose pranešimuose gali būti svarbios ar naudingos informacijos apie Jūsų naudojamus produktus, nuolaidas ir kitų vertingų pasiūlymų.

Mes sunkiai dirbame, kad apsaugotumėme Jūsų asmeninius duomenis ir saugiai juos laikytume. Tačiau jei manote, kad mes pažeidėme Jūsų teises, prašom susisiekti su mumis, kad kartu išspręstume šią problemą. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai.

Ar apie mane priimate automatinius sprendimus?

Norėdami greitai apdoroti Jūsų paraišką, mes atliekame automatinį kreditingumo ir rizikos vertinimą tam, kad nuspręstume, ar išduoti Jums paskolą, ir nustatytume maksimalią paskolos sumą.

Kokie pakeitimai buvo atlikti neseniai?

Šią Privatumo politiką mes galime keisti bet kuriuo metu, nurodysime Jums datą, kada Privatumo politika buvo atnaujinta. Rimtų pakeitimų atveju mes akcentuosime tokius pakeitimus ir, jei įmanoma, stengsimės tiesiogiai Jus apie tai informuoti. Taip pat archyve išsaugosime ankstesnes šios Privatumo politikos versijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti.

Mes atlikome šiuos naujausius Privatumo politikos pakeitimus:

 • restruktūrizavome savo Privatumo politiką, kad ją būtų lengviau skaityti ir suvokti.

Kaip galiu su Jumis susisiekti?

Maloniai prašome kreiptis į mus su užklausomis, prašymais ar pastabomis dėl mūsų Privatumo politikos arba duomenų apdorojimo būdų. Su mumis galite lengvai susisiekti el. paštu privacy@4finance.com, info@vivus.lt.

Taip pat su mumis galite susisiekti paprastu paštu:

UAB „Credit Service“

Jonavos g. 254A, LT 44132 Kaunas

AS „4finance“, įmonės kodas 40003991692, adresas – Lielirbes iela 17A‑8, Ryga, LV‑1046, Latvija (toliau – AS „4finance“ ir (arba) „mes“), yra asmens duomenų, gautų naudojant šią interneto svetainę ir mūsų produktus bei paslaugas, apdorojimo valdytojas. AS „4finance“ vykdomas asmens duomenų apdorojimas yra registruotas Duomenų apsaugos inspekcijoje, registracijos Nr. 001933.

Apsilankykite svetainėje http://www.4finance.com, jei norite gauti daugiau informacijos apie grupę „4finance“ ir jai priklausančias įmones.

Ar man reikėtų dar ką žinoti?

Mūsų svetainėse ir produktuose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Šios trečiųjų šalių interneto svetainės taiko savo privatumo politikas. Jei lankysitės šiose interneto svetainėse, Jums bus taikomos jų atitinkamos politikos.

Standartinės Bendros Vartojimo Kredito Kainos Metinės Normos (BVKKMN) skaičiavimo pavyzdys: Bendra vartojimo kredito suma – 3000€, 33 mėn. terminui, bendra kredito gavėjo mokama suma – 4991,58€, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN) – 48,2%, metinė palūkanų norma – 40%, mėnesinė įmoka – 151,26€, administravimo mokestis – 0%.