Papildomi paaiškinimai

  • Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos arba nuo dienos, kurią gavote vartojimo kredito sutarties nuostatas ir sąlygas (jei ji yra vėlesnė už sutarties sudarymo dieną). Naudodamasis šia teise, Jūs ne vėliau kaip iki nustatyto termino pabaigos privalote: (i) pranešti apie tai kredito davėjui ir (ii) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo kredito davėjui dienos grąžinti kredito davėjui visą išmokėtą kredito sumą bei sumokėti palūkanas ir administravimo mokesčius, susikaupusius nuo dienos, kurią buvo išmokėtas kreditas, iki kredito grąžinimo dienos.

  • Jums praleidus kredito, administravimo mokesčių ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, Sutartyje nurodytos palūkanos bus skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti kredito dalies iki kredito dalies padengimo, bet ne ilgiau nei iki sutarties pasibaigimo. Jūs taip pat privalėsite mokėti 0,05% delspinigių nuo visos pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai nuo visos pradelstos sumokėti sumos bus skaičiuojami ne ilgiau kaip už bendrą 180 dienų laikotarpį. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą Jums nebus taikomi.
Standartinės Bendros Vartojimo Kredito Kainos Metinės Normos (BVKKMN) skaičiavimo pavyzdys: Bendra vartojimo kredito suma – 3000€, 33 mėn. terminui, bendra kredito gavėjo mokama suma – 4991,58€, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN) – 48,2%, metinė palūkanų norma – 40%, mėnesinė įmoka – 151,26€, administravimo mokestis – 0%.