Ar reikalinga pažyma iš darbovietės arba kiti dokumentai?

Atgal

Tam tikrais atvejais gali reikėti pateikti papildomus dokumentus tokius kaip: banko sąskaitos išrašus už paskutinius 4 mėnesius; sutuoktinio gaunamų pajamų įrodymą; pažymą iš E-Sodros; pažymą iš darbdavio apie priskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą.